© Jaspers-Eyers Architects

Projectbezoek

BARCO HQ and Research center

Vr 27 Januari 2017
Kortrijk

De kern van de  nieuwe Barco site is ‘The Circle’. De ronde vorm van het nieuwe hoofdkwartier straalt dynamiek, openheid en compactheid uit: een krachtig concept met een unieke mix aan materialen, vindt arch. John Eyers.

 

terug naar overzicht

Programma

14u00

Rondleiding BARCO HQ and Research center

Praktisch

Data & locatie

Vr 27 Januari 2017: Kortrijk
, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk

Tijdstip

Ontvangst om 14u00 stipt in het atrium.

Genodigden

Architecten en ir.-architecten.

Deelnameprijs

Gratis voor NAV-leden.

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.