Projectbezoek

Stadskantoor Hasselt: het succes van integraal bouwen met BIM

Inschrijven

Di 9 Mei 2017
Hasselt
Stadskantoor Hasselt

Een combinatie van erfgoed en moderne architectuur markeert het nieuwe stadskantoor in Hasselt. Het ontwerp voorziet in een verbouwing van de oude Rijkswachtkazerne die samengaat met zeer energiezuinige nieuwbouw. Vanaf 2018 moet het onderdak gaan bieden aan diverse gemeentelijke diensten. Het consortium Hassalink, waarvan onder meer Jasper-Eyers, UAU collectiv en Kumpen-Democo deel uitmaken, voeren het gehele project uit.

 

Laat je inspireren door ervaringen uit de praktijk

Het nieuwe stadskantoor verrijst op de site van de oude Rijkswachtkazerne aan de Guffenslaan. Wat meteen in het oog springt bij het bekijken van het ontwerp is de hoge, schuine wand van de nieuwsbouw waarop een spiegel zal komen. 

 

Het project is opgestart in 2014 en daardoor was het voor alle partijen één van de eerste BIM-projecten. De traditionele taakverdeling tussen de verschillende stakeholders verschoof bij werken in BIM, maar dankzij een grote bereidheid van alle partners om samen te werken verliep het proces heel efficiënt. Zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase.

 

Jaspers-Eyers, UAU collectiv, Kumpen-Democo en Engitop vertellen vanuit hun eigen ervaring hoe dit BIM-project tot een succesvol integraal bouwproces is geworden. Wat waren de knelpunten en in hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde.  

terug naar overzicht

Programma

13u00

Rondleiding werf stadskantoor Hasselt

14u00

Ontvangst in Radisson Blu Hotel

14u30

Digitaal samenwerken van ontwerp tot bouwplaats

Jaspers-Eyers, UAU collectiv, Engitop en Kumpen-Democo

16u30

Receptie & netwerkmoment

Praktisch

Data & locatie

Di 9 Mei 2017: Hasselt
Stadskantoor Hasselt, Lombardstraat 16

Tijdstip

De rondleiding start rond 13.00 uur en de presentaties om 14.30.

Genodigden

Het projectbezoek is gratis.


Inschrijven

Inschrijven voor deze activiteit

 
NAV-lidmaatschap:

  (enkel inschrijven via lidnummer)

Gegevens deelnemer
Voornaam: *
Naam: *
Lid: *

Lidnummer:


Bedrijfsgegevens
Bureau:
Adres: *
Postcode: *
Gemeente: *
Tel:
E-mailadres: *
BTW:
Locatie

Opmerkingen:
* Verplichte velden
 
Opgelet: Na uw inschrijving ontvangt u een mail voor de goede ontvangst van uw inschrijving.
Een definitieve bevestiging van uw inschrijving met routeplan volgt per post en/of per mail.
Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.