Spreek af en leg vast wie welke beslissingen mag nemen. Hoewel er natuurlijk verschillende beslissingsniveaus zijn, verdient een eenvoudige structuur de voorkeur. Maak bijvoorbeeld alleen een onderscheid tussen fundamentele en operationele beslissingen.

Maak ook afspraken over de manier waarop beslissingen worden genomen en de procedures die daarvoor worden gevolgd. Niet om die formele regeltjes dan steevast pietje-preciesgewijs te volgen, wel om ze uit de lade op te vissen op het ogenblik dat een van de partners niet mee wil en er belangrijke beslissingen moeten worden getroffen. Leg vast wanneer er vergaderingen zijn en hoe die verlopen. Wat is het vereiste aanwezigheidsquorum om beslissingen te kunnen treffen? Met welke meerderheid worden beslissingen getroffen? Maak afspraken over wie notulen van de vergadering maakt en hoe die worden verspreid en goedgekeurd.