Hoe lang laat u de samenwerking lopen en hoe beëindigt u ze?
  • Duur

 

In principe loopt de samenwerking gedurende de periode die nodig is om het project te kunnen realiseren. Belangrijk is dat u vastlegt wanneer het project formeel is gerealiseerd. ‘Tot de werken zijn beëindigd’ is bijvoorbeeld een te vage omschrijving, want voor discussie vatbaar. ‘Tot en met de definitieve oplevering’ is beter.


Door problemen kan een samenwerking een veel langere duur krijgen dan oorspronkelijk was gepland. Maak daarover de nodige afspraken als u de samenwerking bespreekt en de overeenkomst op papier zet.

 

  • Beëindiging

 

Een aantal tips betreffende de beëindiging van de maatschap.

 

  • Tref zelf een regeling voor de beëindiging en vermijd zo dat de regels van aanvullend recht van toepassing zijn.
  • Bij gebrek aan een andersluidend beding, komt de maatschap ten einde als een vennoot/natuurlijke persoon overlijdt of onbekwaam wordt verklaard. Die beëindiging kunt u voorkomen door in de statuten een beding van voorzetting of van verblijving op te nemen. Met een voortzettingsbeding kunnen de rechtverkrijgenden van de overleden of onbekwaam verklaarde vennoot de deelgenootschap voortzetten. Met een verblijvingsbeding komt diens deelgenootschap toe aan de overblijvende vennoten.
  • De beëindiging heeft tot gevolg dat de maatschap wordt vereffend en dat de inhoud wordt verdeeld. Indien u de adviezen uit de pocket (zie onder) goed heeft gevolgd, heeft u voor die verdeling sluitende afspraken gemaakt.
  • Belangrijk is ten slotte dat u afspraken maakt over mogelijke toekomstige aanspraken, bijvoorbeeld van de opdrachtgever.