Als architect bent u wettelijk verplicht om een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. Voor een samenwerking zijn er daartoe twee mogelijkheden. Of u kiest voor de klassieke abonnementspolis BA architect, beter gekend als de polis beroepsaansprakelijkheid, of u kiest voor de polis ‘enige werf’.

Soms legt het contract met de opdrachtgever u bepaalde verplichtingen op betreffende uw verzekering en aansprakelijkheid. Dat was bijvoorbeeld het geval voor Scholen van Morgen. Daar werd contractueel een polis enige  werf verplicht gemaakt en waren er bovendien extra eisen, onder meer betreffende de hoogte van de gewaarborgde kapitalen.

 

Als u wel de keuze heeft, moet u dus een afweging maken. Onder meer volgende elementen zullen daarbij een rol spelen:

  • Gaat het om een samenwerking voor een project met een hogere waarde? Moet uw abonnementspolis daarvoor worden aangepast?
  • Gaat het om een atypisch project, zodat het risico op schade hoger is dan normaal?
  • Welke vorm heeft de samenwerking? Kunt u solidair aansprakelijk worden gesteld en zo ja, valt dat onder de dekking van uw polis?
  • Hoe goed kent u uw partners? Kunt u er van op aan dat ze afdoende verzekerd zijn? Ingenieurs zijn bijvoorbeeld niet wettelijk verplicht zich te verzekeren, en voor hun polisvoorwaarden gelden geen wettelijke bepalingen.
  • Hoe zit het met de concrete voorwaarden van de polis? Welke waarborg, kostprijs, vrijstelling et cetera is voor u aanvaardbaar en haalbaar?