De polis enige werf is een interessante maatwerkoplossing voor grotere, atypische en/of samenwerkingsprojecten. Voor de waarde van het project bestaan er niet echt drempels of maximumwaarden. Over het algemeen loont het de moeite om de optie enige werf te bekijken voor projecten van meer dan 2,5 miljoen euro. In tegenstelling tot wat meestal wordt geopperd, is een polis enige werf niet per definitie duurder. Een vrijblijvende marktstudie kan daarover uitsluitsel bieden.

Als u dikwijls grotere projecten realiseert, kijkt u het best eens na of een algemene verhoging van de gewaarborgde kapitalen binnen uw abonnementspolis niet aan te raden is. Dat hoeft niet per definitie tot een sterke stijging van uw verzekeringskost te leiden, want de verzekeringsmarkt evolueert constant. Laat de voorwaarden van uw abonnementspolis nakijken door een specialist. Win tijdig professioneel advies in, zodat u altijd alle opties grondig kunt evalueren.