Een maatschap kan op diverse gronden ontbonden worden: van rechtswege, vrijwillig of gerechtelijk. In alle gevallen is de regeling in verband met de vereffening van vennootschappen niet van toepassing. U neemt het best een regeling op in de statuten.
Als de maatschap een btw-nummer had, moet dat worden geschrapt. Automatisch wordt daardoor ook het ondernemingsnummer van de maatschap geschrapt.
 • Ontbinding van rechtswege.
  Er zijn verschillende mogelijke aanleidingen tot een ontbinding van rechtswege.           
  • De duur waarvoor de maatschap werd aangegaan, is afgelopen.
  • Een van de maten overlijdt.
  • Een van de maten is onbekwaam verklaard of er is sprake van een kennelijk onvermogen.
  • Een van de maten verliest zijn hoedanigheid van architect
  • De beloofde inbreng is verloren gegaan.
  • De maatschap is eenhoofdig geworden.

 

Noot: Zoals elders op deze website aangegeven kan ontbinding van rechtswege in het geval van overlijden, onbekwaamverklaring of verlies van hoedanigheid in de maatschapsovereenkomst ondervangen worden via een zogenaamd voortzettings- of verblijvingsbeding.

 

 • Vrijwillige ontbinding.
  • De vennoten beslissen unaniem om de maatschap te ontbinden.
  • In geval van een maatschap van onbepaalde duur: een van de vennoten zegt te goeder trouw de maatschap op.
    
 • Wettige redenen die aanleiding kunnen geven tot ontbinding.
  • Een van de vennoten blijft in gebreke.
  • Er zijn externe gebeurtenissen, vreemd aan de vennoot, zoals langdurige ziekte of onbekwaamheid.
  • Er is een ernstige onenigheid tussen de vennoten die iedere verdere samenwerking onmogelijk maakt. Deze laatste grond tot opheffing valt statutair niet uit te sluiten.