In 2007 zet A2D Architects een samenwerking op met studiebureau X voor het ontwerp en de realisatie van 24 nieuwbouwappartementen en 24 meergezins- woningen. De opdracht werd verworven na een Design & Build wedstrijd. Elke partner brengt zijn eigen competenties in de samenwerking in.
 • Samenwerkingsprotocol
   

In het samenwerkingsprotocol worden onder andere volgende zaken vastgelegd.

 • Studiebureau X is verantwoordelijk, neemt de leiding en staat in voor het algemeen secretariaat en de boekhouding. De tijdelijke vennootschap valt onder de btw van studiebureau X. Er is dus geen afzonderlijke btw-plichtige.
 • Architectuur is een taak voor A2D. Stabiliteit, veiligheidscoördinatie en epb zijn een opdracht voor X.
 • De inkomsten in offertefase worden gedeeld.
 • Alle erelonen worden berekend op het geraamde budget en samengeteld.
 • Van die som worden in eerste instantie de uurkosten van de partners betaald. Die uurkosten worden als volgt berekend.
  • Het projectteam, waarvan de ledenlijst indien nodig wordt geactualiseerd, wordt ingedeeld in vier niveaus: architect/ingenieur, assistent-architect, tekenaar, administratieve kracht.
  • Elk niveau komt overeen met een bepaalde uurprijs. De gepresteerde uren worden met die uurprijzen vermenigvuldigd.
  • Om een goed overzicht te behouden, verbinden beide partijen er zich toe een accuraat en digitaal tijdsregistratiesysteem te hanteren en de registratiegegevens regelmatig uit te wisselen.

   Het resterende bedrag aan erelonen wordt verdeeld over beide bureaus op basis van de taakverdeling. In het protocol worden daar al globale percentages op gekleefd.
    
 • Beide partijen verbinden er zich toe voor hun aandeel in de opdracht de wettelijk of contractueel opgelegde verzekeringen af te sluiten, met als minimale vereiste een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking voor de opdracht. A2D bracht deze verzekering onder in de abonnementspolis, wat ze achteraf bekeken niet de beste oplossing vonden.
   
 • Evaluatie na uitvoering.
   
  • Positieve punten
    
   • Elke partij was bereid zich in te zetten voor een maximale winst.
   • Dankzij de efficiënte manier waarop met de prestaties werd omgesprong- en, waren er minder ‘verloren’ uren.
   • Elke partij kent haar werkgebied. Er is dus geen bevoordeelde partij.
   • De financiële afwikkeling verliep vrij eenvoudig.

     
  • Aandachtspunten
    
   • Het vertrouwen tussen de partijen is essentieel. Wat als bv. een van de partners minder werk heeft en dat compenseert via de werkuren voor het project?
   • De werkmethode moet even efficiënt zijn bij beide partners.
   • Er is een objectieve en gelijkaardige tijdsregistratie nodig.
   • De nodige discipline dringt zich op, bv. wat het doorgeven van gegevens betreft.
   • Overlappende verantwoordelijkheden vragen om een vlotte communicatie.