In 2011 zet A2D een samenwerking op met architectenbureau Z en een studiebureau voor stabiliteit voor de verbouwing van pand tot studentenhuis- vesting en polyvalente ruimte. De opdracht werd verworven via een wedstrijd en wordt uitgevoerd na een openbare offerteaanvraag met gunningscriteria. We behandelen hier uitsluitend de samenwerking met Z.
 • Samenwerkingsprotocol

  In het samenwerkingsprotocol werden onder andere volgende zaken vastgelegd.
   
  • A2D Architects is verantwoordelijk, fungeert als leider en staat in voor het algemeen secretariaat en de boekhouding.
  • Voor de omschrijving van de prestaties geldt het contract tussen de opdrachtgever en de tijdelijke vennootschap.
  • Z en A2D spreken af om de erelonen exclusief de stabiliteit onderling te verdelen volgens een sleutel 50/50. Om de workload te kunnen verdelen, worden percentages voor de diverse fases vastgelegd (schets- ontwerp; voorontwerp; stedenbouwkundige vergunning; definitief ontwerp; voorlegging van het aanbestedingsdossier; aanbestedings- dossier; analyse van de prijsofferte; toezicht op de uitvoering; voorlopige oplevering; definitieve oplevering). Dit alles wordt bij het samenwerkingsprotocol gevoegd.
    
 • Evaluatie.
   
  • Positieve punten
    
   • Bij een goede samenwerking kan de uitwisseling van ideeën en ziens- wijzen een meerwaarde opleveren.
   • De financiële afwikkeling was eenvoudig.

     
  • Aandachtspunten
    
   • De (objectieve) prestaties van elke partij zijn moeilijk meetbaar, zodat gemakkelijker discussies kunnen rijzen over de vraag of elkeen wel doet wat hij moet doen.
   • De diverse fases werden lichtjes gewijzigd en er waren enkele aanpassingen aan de 50/50 verdeling, gezien het verschil in afstand tot de werf. Dergelijke wijzigingen van de opdracht/prestaties vergen een aanpassing van de verdeelsleutel en van het samenwerkingsprotocol.
   • De partners moeten een gelijkaardige werkmethodiek en dito kwaliteitseisen hebben.