De opdrachtgever vervult een belangrijke rol binnen het bouwteam, om het even in welke formule wordt gewerkt.
 • Bouwheren moeten voldoende professioneel zijn of kunnen terugvallen op een professionele omkadering om mee te kunnen draaien in het bouwteam.
   
 • Bouwheren moeten er zich bewust van zijn dat ze in de bouwteamformule niet over dezelfde drukkingsmiddelen beschikken met betrekking tot de prijsvorming als in een openbare aanbesteding.
   
 • De opdrachtgever houdt rekening met de wensen en behoeften van de eindgebruikers/samenleving.
   
 • Hij houdt rekening met de totale levensduurkosten van het bouwwerk, inclusief onderhoud en gebruik, en kijkt niet louter naar de ontwerp- en bouwkosten.
   
 • Hij werkt niet met een dichtgetimmerd bestek maar stelt functionele eisen die creatieve en innovatieve oplossingen mogelijk maken en induceren.
   
 • Hij wijst het project toe op basis van een optimale prijs-kwaliteitverhouding in plaats van louter op de laagste prijs te spelen.
   
 • Hij gaat transparant en toetsbaar om met het selectietraject (kandidatuur- stelling, offerte, voorafgaande selectie of BAFO).
   
 • Hij beperkt waar mogelijk de aanbiedingskosten en voorziet bij voorkeur in een vergoeding voor de gemaakte studiekosten.
   
 • Hij hanteert een gedragscode die de integriteit aanwakkert. Hij vraagt hetzelfde vanwege de opdrachtnemer en eist uitleg als een dergelijke code ontbreekt.