Een samenwerkingsorganisatie om in het kader van een D&B of een DBFM opdracht een offerte in te dienen of een verbintenis met een opdrachtgever aan te gaan, kan diverse gedaanten aannemen.

Wat de manier van samenwerken betreft, kunnen we volgende mogelijkheden onderscheiden.

  • De verschillende bouwpartners kunnen elk een eigen overeenkomst sluiten met de bouwheer en daarnaast een afsprakennota opstellen over de praktische manier waarop ze onderling zullen samenwerken. Eventueel kan de bouwheer bij die nota worden betrokken.
     
  • Met de samenwerkingsformule promotor-DBFM organiseren verschillende bouwpartners zich om samen een offerte in te dienen of een verbintenis aan te gaan betreffende het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en eventueel de exploitatie van een bepaald werk voor een gebruiker die niet de bouwheer is.
     
  • Met de samenwerkingsformule bouwheer-DBFM organiseren verschillen- de bouwpartners zich om samen een offerte in te dienen of een verbintenis aan te gaan betreffende het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en eventueel de exploitatie van een bepaald werk voor een gebruiker-bouwheer.