Er bestaat vandaag geen passe-partout verzekeringsoplossing die zowel de contractuele, de buitencontractuele als de tienjarige aansprakelijkheid en zowel de materiƫle als de immateriƫle schade van elke deelnemer aan een bouwteam dekt.

Bouwteamformules waarin ontwerpers enerzijds en uitvoerders/aannemers anderzijds aparte contracten aangaan met de opdrachtgever, kunnen wel worden verzekerd met een mix van polissen, afgestemd op het project en de kostprijs. Essentieel is dat u in de bouwteamovereenkomst ieders aansprakelijkheden goed aflijnt. Ontwerp- en controlefouten vormen een aansprakelijkheid van de architect. Berekeningsfouten zijn ten laste van het studiebureau. Uitvoeringsfouten komen op het conto van de aannemer.
 

  • De verzekering van de beroepsaansprakelijkheid en/of burgerlijke aansprakelijkheid dekt het hele bouwproces, dat wil zeggen de fases voor, tijdens en na de uitvoering.
  • De ABR-verzekering dekt hoofdzakelijk de fase van de uitvoering. De opdrachtgever gaat deze polis het best aan.
  • De controleverzekering (decennale verzekering) dekt de tienjarige aansprakelijkheid na de uitvoering.

     

Essentieel is dat alle partijen inzicht hebben in de voorwaarden en de dekking van de polissen die worden aangegaan. Zoals we in dit hoofdstuk zullen zien, moeten kandidaat-bouwteampartners elk voor zich ook nagaan hoe de andere partijen verzekerd zijn voor zij in een bouwteam stappen. Bovendien moeten ze er rekening mee houden dat de dekking kan variëren tijdens de looptijd van het bouwteam.

 

Controleverzekering (decennale)

 

De weinig frequente controleverzekering (ook: decennale verzekering) dekt de periode van tien jaar vanaf de oplevering. Voor de opmaak van de polis controleert een controlebureau de werf in gesloten ruwbouw. Het bureau stelt

een controleverslag op dat integraal deel uitmaakt van de polis. De verzekeringnemer kan de aannemer, de promotor of de bouwheer zijn. Verzekerd zijn de partijen die een tienjarige aansprakelijkheid dragen.

 

Standaard is de tienjarige aansprakelijkheid ten overstaan van de bouwheer gedekt. De dekking slaat op de gecontroleerde werken en omvat de correct aangegeven verzekerde waarde van de gesloten ruwbouw plus alle erelonen van de ontwerpers en de niet recupereerbare btw. Als uitbreiding hierop is een dekking voor niet gecontroleerde werken mogelijk, met als extra optie een dekking van de immateriële gevolgschade, opgelopen door de bouwheer.

 

Een andere mogelijke uitbreiding omvat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden en van de bouwheer. In dat geval is de lichamelijke en materiële schade aan derden gedekt, die voortvloeit uit de standaarddekking. Het gaat met andere woorden om schade aan derden, veroorzaakt door schade aan het gebouw. Hierin wordt nog eens een verdere uitbreiding voor abnormale burenhinder aangeboden.