NAV Memo

De archeologienota: uitgespit tot op de bodem

Do 26 januari 2017
Hasselt
Rexel
Ma 6 februari 2017
Roeselare
Expo Hallen Roeselare, Bouwbeurs
Do 9 februari 2017
Wijnegem
Desco

De nieuwe archeologische wetgeving is sinds 1 juni 2016 van kracht. Sindsdien is het verplicht om bij bepaalde vergunningsaanvragen een bekrachtigde archeologienota toe te voegen.

 

Het Onroerenderfgoeddecreet, en de archeologienota in het bijzonder, kwamen de voorbije weken sterk onder de aandacht. Los van dat debat resten er bij architecten nog heel wat vragen: wat houdt ze in, wanneer ben je verplicht om er één te laten maken, en hoe pak je dit concreet aan?

 

Tijdens deze infoavond biedt Agentschap Onroerend Erfgoed u een antwoord op uw vragen. Vervolgens zal Ruimtelijk Planner Emma Vanderstraeten u de aanpak van de archeologienota toelichten a.d.h.v. een praktijkvoorbeeld. Tevens geeft zij u de nodige tips en tricks mee.De avond wordt afgesloten met de mogelijkheid tot vraagstelling.

terug naar overzicht

Programma

18u30

Ontvangst

19u00

Verwelkoming

19u10

De archeologienota

Juridisch kader van de archeologienota: het Onroerenderfgoeddecreet
- Belangrijkste krijtlijnen van het decreet
- Wat is de archeologienota?
- Wanneer is een archeologienota verplicht?
- Hoe verloopt de procedure? Wat zijn de termijnen?
- Welke trajecten bestaan er? Wat zijn de verschillende stappen in elk traject?
- Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden?
- Premiestelsel
Recent doorgevoerde aanpassingen en de evaluatie in 2017

Agentschap Onroerend Erfgoed

20u10

Insteek vanuit de architectenpraktijk

- Toelichting van een praktijkvoorbeeld
- Tips en tricks voor de architect

Emma Vanderstraeten, ruimtelijk planner bij Arch & Teco Architecture and Planning

20u50

Vragenronde

21u00

Netwerkmoment

Praktisch

Data & locatie

Do 26 januari 2017: Hasselt
Rexel, Trichterheideweg 2/C, 3500 Hasselt

 

Ma 6 februari 2017: Roeselare
Expo Hallen Roeselare, Bouwbeurs, Diksmuidsesteenweg 400, 8800 Roeselare

 

Do 9 februari 2017: Wijnegem
Desco, Bijkhoevelaan 2, 2110 Wijnegem

Tijdstip

Ontvangst vanaf 18.30u. De lezing start om 19.00u stipt.

Genodigden

Deze sessie is voorbehouden voor NAV-leden.
Gezien de beperkt aantal plaatsen, zijn we genoodzaakt om slechts één deelnemer per kantoor toe te laten.

Deelnameprijs

NAV-leden komen gratis.

Meer info

Ongemelde afwezigheid na inschrijving wordt aangerekend aan 25 euro excl. btw per persoon.

Permanente vorming

Voor architecten

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. De commissie kende 2 punten toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw OvA-stamnummer noteert. Later kan uw stamnummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij de Orde van Architecten.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Met de steun van:

Gemandateerd door:

GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.