E-learning

Duurzaam bouwen volgens doelstellingen 2050

Do 25 maart 2021
Online

De energie-efficie╠łntie van woningen blijft een belangrijke uitdaging. De huizen van de toekomst zullen, mede door de alsmaar strengere EPB- regelgeving, steeds energiezuiniger worden. Dit vraagt om een doordachte aanpak van de volledige bouwschil, waarbij over de grenzen van de verschillende bouwfasen heen gekeken wordt. Tijdens deze digitale showcase krijgt u praktijkgerichte tips & tricks aan de hand van cases.

 

Deze digitale showcase richt zich tot architecten, bouwprofessionals en alle geïnteresseerden in duur-zaam bouwen en kwam tot stand door een samenwerking van Cordeel (C-Innovation), Fluvius, Holcim, Living Tomorrow, Recticel, Schüco en NAV.

 

De presentatie is in handen van Hanne Decoutere.

 

Programma


NAV - DE ARCHITECT ALS SPILFIGUUR BIJ HET VERMIJDEN VAN ONNODIGE BOUWKOSTEN EN LOCK-INS

LAMENS KATI - Bestuurslid NAV


Met de langetermijndoelstellingen 2050 in het achterhoofd neigt de tendens nogal naar een éénzijdig energetische aanpak. De energieprestatieregel-geving is echter geen alleenstaand gegeven maar kadert in een bredere steeds veranderende bouwcontext, waarmee heel wat verschillende facetten gepaard gaan. In een gefaseerde en onvoldoende begeleide renovatie-aanpak, gericht op enkel energieprestatie en zonder langetermijn plan van aanpak, dreigen heel wat gevaren. De architect behoudt, als spilfiguur in het bouwproces, het overzicht en kan onnodige bouwkosten en lock-ins helpen vermijden. Aan de hand van een praktische case neemt architect Kati Lamens u mee in het denkproces van de architect.

 

RECTICEL - IMPACT VAN ENERGETISCHE RENOVATIE OP ENERGIECONSUMPTIE & CO2

DIRK VERMEULEN - Head of Technical Management, Recticel

Welke rol speelt isolatie bij een energetische renovatie? Als je de bouwschil goed aanpakt, dan geniet je niet alleen van meer wooncomfort maar bespaar je ook op energie en reduceer je bovendien de CO2-uitstoot. Voor wat woningen betreft, zijn de Belgische huishoudens de tweede grootste energieverkwisters in Europa. Ons woningbestand is immers oud en telt nogal wat grote woningen. Een interessante uitdaging … er is nog behoorlijk wat werk aan de winkel!

 

FLUVIUS - BENOVATIEPREMIES 2021, CALCULATORS EN ONLINE PREMIE-AANVRAAG

PETER VAN STRYDONCK - Vertegenwoordiger Partnerwerking, Fluvius

Als architect of andere bouwprofessional ben je ook dé adviseur van je klanten op het vlak van renovatiepremies. Hoe zorg je ervoor dat je klanten geen renovatie- en BENOvatiepremies laten liggen? Behalve de nieuwe premies voor zonnepanelen en de verhoging van het energielabel, zijn er nog heel wat mogelijkheden. We zetten alle premies voor 2021 voor jou op een rij. Voor isolatie kan je onze handige calculators gebruiken: simuleer, vergelijk en ontdek voor elk bouwproject of je voldoende isoleert.Tijdens de infosessie laten we zien hoe dat werkt en hoe je daarna de premie online aanvraagt, meteen ook de snelste manier om het geld te ontvangen.
 

CORDEEL - C-INNOVATION

CHRISTOF DE KNOP – Manager Energy Solutions

 

Het energielandschap is de laatste jaren geëvolueerd van centrale naar decentrale opwekking. Meer en meer mensen installeren zonnepanelen om hun CO2 footprint te verminderen, maar merken dat deze energie grotendeels zelf niet kunnen gebruiken en zo bijdragen aan de onstabiliteit van het net. Vandaar de nood aan lokale energieopslag waarvoor, een vandaag nog veelal onbekende technologie, Vanadium RedoxFlow batterijen de oplossing bieden. Deze technologie biedt gebruikers de mogelijkheid om vermogen en capaciteit los van elkaar samen te stellen. C-innovation ontwikkelt deze technologie zowel voor de residentiële als industriële markt.

 

KU LEUVEN/HOLCIM - DUURZAME GEBOUWEN VANUIT HET LEVENSCYCLUS DENKEN
PROF. KAREN ALLACKER - KU Leuven i.s.m. Holcim

Om de milieu-impact van onze gebouwen te reduceren moeten we niet enkel focussen op een laag energiegebruik, ook de materiaalkeuze is belangrijk. Levenscyclusanalyse laat toe de milieu-impact te berekenen en onderbouwde keuzes te maken. Een recente studie toont aan dat beton een competitief materiaal is. Bovendien zoekt de sector volop naar verdere productinnovatie om de impact op de klimaatsverandering te reduceren en is de transitie naar circulair bouwen een belangrijke uitdaging.

SCHÜCO - Duurzaamheid zit in het Schüco DNA
JOEP RÖMGENS - Head of Engineering, Schüco BeLux


Duurzaamheid is geen trend, maar een houding die zit verweven in het DNA van ramen- en deurenproducent Schüco: van de eerst pennenstreek bij de ontwikkeling van nieuwe producten, materialisatie, onderhoud, tot en met alle mogelijkheden na de (eerste) gebruiksfase en verder...Die duurzame visie leggen we uit aan de hand van een praktijkcase: het nieuwe hoofdkantoor en ‘Food Experience Centre’ van Vandemoortele Group in Gent. Naast een flexibele en innovatieve werkplek met een oppervlakte van ruim 5.000 vierkante meter, moest het gebouw ook uitgroeien tot een school-voorbeeld van duurzaamheid en circulair bouwen. Hoe? Ontdek het tijdens deze livestream!


LIVING TOMORROW - EEN NIEUWE ONTWERPAANPAK VOOR ONZE PLANEET
ROBIN ALLAER - Ir. Architect – Chief Technical Officer, Living Tomorrow

Alle sectoren en industrieën kunnen iets leren van de bouwsector! Robin Allaer, CTO van Living Tomorrow stelt dat eender welk bedrijf een verantwoordelijkheid draagt als ontwerper van een gezondere planeet en dat de bouwsector het goede voorbeeld geeft. Vandaag worden ontwerpers geconfronteerd met de moeilijkste uitdaging ooit. Vroeger konden zij zich concentreren op wat een individuele klant kon ge-bruiken en wou kopen. Maar dat standpunt schiet momenteel te kort! De bouwpartners van Living Tomorrow geven het goede voorbeeld in het hanteren van een radicale nieuwe ontwerpmethodiek. Een aanpak die de hele planeet echt helpt!
 

 

terug naar overzicht

Programma

19u00

Duurzaam bouwen volgens doelstellingen 2050