Nieuws

Nieuw vrijstaand huis wordt steeds zeldzamer

De Standaard • 24 oktober 2017

Het aantal bouwaanvragen in Vlaanderen is in de eerste jaarhelft met een kwart gedaald. Een tijdelijke dip? Niet voor de nieuwbouw van huizen. Dat schrijft De Standaard.

Hebben we nog wel een baksteen in de maag? Als je kijkt naar de officiële cijfers van de bouwvergunningen in Vlaanderen, kan je daar wel eens aan twijfelen. In de eerste zes maanden van dit jaar werden er volgens de FOD Economie 10.308 bouwvergunningen voor residentiële gebouwen (flats en gezinswoningen) uitgereikt. Dat is een daling met liefst 25 procent.

 

‘Een tijdelijke dip’, nuanceert Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Volgens hem was de daling verwacht en is ze vooral toe te schrijven aan de strengere energienormen die vanaf 1 januari 2016 van kracht werden in Vlaanderen. Een groot aantal vergunningsaanvragers heeft daarop geanticipeerd door eind 2015, toen het E-peil nog maximaal E-60 mocht zijn, nog snel een bouwvergunning aan te vragen.

 

(...)

 

Omgekeerde verhoudingen

 

Toch ziet ook Dillen dat er zich in de nieuwbouw in Vlaanderen een aantal duidelijke trends aftekenen. De eerste is een duidelijke verschuiving van huizenbouw naar appartementen. In 2016 werden 25.621 bouwvergunningen afgeleverd voor appartementen en slechts 14.516 voor huizen. Twintig jaar geleden was de verhouding net omgekeerd.

De schaarse en vaak dure bouwgrond en de steeds strengere regelgeving zijn slechts een deel van de verklaring. Ook de sterke stijging van het aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen, en het gewijzigde woningbeleid van de lokale overheden geven de markt van nieuwbouwappartementen vleugels. Zeker in de grote steden worden nog relatief weinig huizen gebouwd. De overheden zetten daar vaak in op verdichting. Veel sites van oudere huizen worden er herontwikkeld tot grote appartementencomplexen, waar meer mensen kunnen wonen.

(...)