Nieuws

Slechts één op vijf kmo's is klaar voor nieuwe Europese privacyregels

9 november 2017

Vanaf 25 mei 2018 - binnen een dik half jaar dus - moeten alle ondernemers die persoonsgegevens verzamelen en bewaren daar extra omzichtig mee omspringen. Volgens de nieuwe Europese databeschermingsregels (GDPR). Een belangrijke uitdaging, ook en vooral voor KMO's, die zo kort voor de deadline nog met heel wat vragen zitten.

UNIZO wil nu, in overleg met staatssecretaris voor Privacy, Philippe De Backer, een extra tandje bijsteken. Voor meer duidelijkheid over de concrete uitvoering. "De regels moeten niet alleen helder, maar ook realistisch toepasbaar zijn voor onze KMO's", benadrukt Johan Bortier, waarnemend gedelegeerd bestuurder van UNIZO. UNIZO betreurt dat er van de initieel voorziene soepelere regels voor KMO's nog maar weinig overblijft in de definitieve verordeningstekst.

"Dit is een evolutie, geen revolutie. UNIZO is een belangrijke partner om alle winkels te ondersteunen. Ook de Privacycommissie zal op haar beurt de ondernemers en bedrijven informeren en coachen over hoe bedrijven de nieuwe Europese regelgeving moeten toepassen", aldus staatssecretaris voor Privacy, Philippe De Backer, "Ook vanuit de overheid, en in samenspraak met onder meer UNIZO, zullen we de ondernemers de komende maanden blijven ondersteunen en informeren. De onduidelijkheid, waar die nog bestaat, moet in elk geval zo snel mogelijk verdwijnen. Daar zijn we het over eens. Want onduidelijkheid creëert onzekerheid en ongerustheid. Ongerustheid die in veel gevallen niet nodig is. In de praktijk hoeft GDPR voor de meeste KMO's niet zoveel te kosten of zware ingrepen met zich mee te brengen. Wie, bijvoorbeeld, alleen maar algemene klantengegevens verzamelt, komt al heel ver door duidelijk te communiceren over waar deze gegevens voor zullen dienen, hoe ze worden bewaard, hoe de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd en hoe de betrokken klanten snel en eenvoudig hun gegevens kunnen laten verwijderen."

Uit een analyse van de databeschermings-zelfscan die KMO's op de UNIZO-website konden uitvoeren, blijkt intussen dat slechts 18% in de veilige 'groene' zone zit, wat betekent dat slechts enkele kleine bijkomende ingrepen volstaan om in orde te zijn met de GDPR-regels.  38% bevindt zich in de oranje zone en kan zich mits belangrijke bijkomende ingrepen nog relatief snel in regel stellen. Een belangrijke 44% bevindt zich evenwel in de acute, rode gevarenzone. "En dat terwijl de tijd nu écht wel dringt", aldus nog Johan Bortier van UNIZO. "Met infosessies over de nieuwe GDPR-regels, waarvan de eerste deze avond in Duffel start, doen we er alles aan om onze KMO's maximaal te informeren en te sensibiliseren. Naast de eerder aangehaalde online privacyscan, is er ook onze Snelwijzer met info en tips,, plus een GDPR-checklist, naast een infofilm. Allemaal terug te vinden op www.unizo.be/privacy. Via onze UNIZO Ondernemerslijn beantwoorden we bovendien individuele vragen over het onderwerp. We werken momenteel ook aan sectorale richtsnoeren voor databescherming, op maat van hun specifieke noden. Maar uiteraard kunnen ook wij slechts duidelijke antwoorden geven voor zover die duidelijkheid er ook effectief is. We stellen in de praktijk vast dat zelfs de Privacycommissie zelf het antwoord schuldig moet blijven op een aantal praktische vragen, omdat een aantal zaken zelfs op Europees niveau nog niet helemaal zijn uitgeklaard."

UNIZO is in elk geval tevreden dat ook staatssecretaris Philippe De Backer deze problematiek ter harte neemt en in onderling overleg aan de nodige extra duidelijkheid wil werken. "Want het moet nu snel gaan."