Nieuws

BMP presenteert memorandum aan vice-eersteminister Kris Peeters

22 februari 2018

Op uitnodiging van de federatie van Belgische bouwmaterialenproducenten BMP was federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters op 20 februari te gast op de productiesite van Wienerberger in Rumst. Tijdens de ontmoeting besprak de minister het nieuwe memorandum van BMP met voorzitter Frank Vanhove en vicevoorzitter Johan Van Der Biest. In dat memorandum formuleert BMP prioritaire acties om de bouw en de economische activiteit te stimuleren én de klimaat- en energiedoelstellingen van de overheid in te vullen. Minister Peeters maakte van de bespreking gebruik om een werkbezoek te brengen aan de vestiging van Wienerberger.

De overheid kan meer gebruik maken van de bouwsector om de economische groei en tewerkstelling aan te zwengelen, stelt de BMP. De bouw is immers een belangrijke motor van onze economie. Daarom formuleert de federatie enkele concrete acties die geen extra overheidsinvesteringen vergen. Een overzicht.

 

Inzetten op energiezuinige gebouwen

 

De Europese klimaatdoelstellingen zijn ambitieus en bindend. Landen die er niet in slagen de doelstellingen te realiseren, riskeren zware boetes.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het primaire energieverbruik. Maatregelen om ze energiezuiniger te maken, zijn dan ook essentieel. Zij beperken het energieverbruik, en doen automatisch het aandeel hernieuwbare energie in de totale energieproductie stijgen en de CO2-emissies dalen. Vooral maatregelen voor een beter geïsoleerde bouwschil scoren hoog.

 

Woningen

Ons huidige woningpark is verouderd, weinig energiezuinig, beantwoordt niet aan de wijzigende woonbehoeften en volstaat niet om de verwachte bevolkingsaangroei op te vangen. Gelukkig zijn er maatregelen mogelijk om dat aan te pakken.

 

1 De woningpas met stappenplan en slimme steunmaatregelen. De Vlaamse regering besliste al om geleidelijk een woningpas in te voeren, gekoppeld aan een stappenplan voor een energiezuinige renovatie met een langetermijnvisie. De BMP ondersteunt deze beslissing en ijvert voor een goede toepassing.

Slimme maatregelen steunen bouwwerken. Ze dragen bij opdat degelijk wonen geen luxe wordt en verdienen bovendien zichzelf terug door overheidsinkomsten en tewerkstelling. Daarentegen kosten ondersteuningsmaatregelen voor eigendomswerving handenvol geld en jagen de prijzen van koopwoningen alleen maar de hoogte in. Critici beschouwen die dan ook als een subsidie aan de verkoper.

 

2 Om woningen in te slechte staat uit de markt te weren, vormt een verlaagd btw-tarief voor slopen en heropbouwen het ideale middel. Deze mogelijkheid bestaat al, maar is beperkt tot een aantal stedelijke regio’s. Een veralgemening zou de energiezuinigheid van het bestaande woningaanbod flink verhogen.

 

Niet-residentiële gebouwen

Hier is het aan de overheid om het goede voorbeeld te geven. Nodig is een realistische roadmap voor een energiezuinige upgrade van de overheidsgebouwen, die wordt onderschreven door de verschillende beleidsniveaus en stakeholders.

 

Inzetten op kwaliteitsvolle gebouwen

 

Energiezuinigheid vormt een – weliswaar belangrijk – onderdeel van een bredere behoefte aan kwaliteitsvolle gebouwen. Een handig instrument om hieraan tegemoet te komen is BIM, een digitaal informatiemodel (Building Information Model) dat  de voorschrijver helpt en de opvolging van het bouwproces vergemakkelijkt. Verder zijn effectief werf- en markttoezicht ook nodig om oneerlijke concurrentie weg te werken.

 

Inzetten op maatwerkinfrastructuur en competitieve bedrijven

 

Een infrastructuur op maat van de economische ambities van de gewesten is onmisbaar als we nieuwe investeerders willen aantrekken en de bestaande economische bedrijvigheid niet willen fnuiken. Dit geldt zowel voor het lokale als voor het bovenlokale niveau. De investeringen die daarvoor nodig zijn, mogen niet worden afgewimpeld als overheidskosten. Ze genereren immers overheidsinkomsten en dragen fundamenteel bij tot onze economische en sociale welvaart.

 

Tot slot  zijn competitieve energieprijzen onontbeerlijk wil men de lokale energie-intensieve industrie vrijwaren. De energienorm is hiervoor een geschikt instrument.

 

Minister Peeters besloot: “Het memorandum dat BMP-PMC mij vandaag gepresenteerd heeft, bevat heel wat interessante voorstellen. Het is een constructief werk – iets wat van deze constructiesector natuurlijk niet mag verbazen. Het memorandum legt veel focus op een duurzaam energiebeleid en een sterkere competitiviteit. We maken alvast werk van een aantal voorstellen, zoals een sterk toezicht op de kwaliteit van de materialen via controles door de FOD Economie en de invoering van een energienorm.”