Nieuws

'Wat is de waarde van waardevol landschap nog?'

6 maart 2018

Guy Vloebergh en Tom Coppens (docent en hoofddocent Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - UAntwerpen) zijn niet onder de indruk van de plannen van de Vlaamse regering om de open ruimte te redden. In een opiniestuk in De Standaard hekelen ze de uitzonderingsregels die de open ruimte nog meer bedreigen.

De stedenbouwkundige plannen van aanleg bepalen in Vlaanderen waar en hoe er mag worden gebouwd. Sommige plannen, zoals de bijzondere plannen van aanleg (BPA), leggen zelfs heel gedetailleerd vast wat kan en wat niet kan. Zo is het in sommige wijken niet toegestaan om een grote woning op te delen of om hoger en dieper te bouwen. De Vlaamse regering vindt dat sommige van die bestaande plannen in strijd zijn met de doelstellingen van het witboek BRV om steeds kleiner en dichter te gaan wonen. Daarom werd in de codextrein ingevoerd dat plannen die ouder zijn dan 15 jaar niet meer gevolgd hoeven te worden.

 

"Maar met die regeling dreigt het beleid zijn doel voorbij te schieten", klinkt het. "Hoewel de verappartementisering meestal beperkt bleef tot de dorpskernen, is nu elk woongebied in principe vogelvrij verklaard. Ook als dat ruimtelijk niet gepast is, zoals in landelijke gebieden. Het is niet omdat een plan ouder is dan 15 jaar dat het slecht is."

 

Ad-hoc

 

"Omdat de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen veelvuldig (en terecht) bouwvergunningen vernietigden in landschappelijk waardevolle gebieden, is ook hier verandering in gebracht. Een wijziging van het decreet stelt uitdrukkelijk dat ontwikkelingen in landschappelijk waardevolle gebieden (meestal landbouwgebieden) wel degelijk vergunbaar zijn, op voorwaarde dat ze landschappelijk inpasbaar zijn in het gebied. Weer wordt de planning uitgehold en zullen in veel waardevolle en onbebouwde gebieden gebouwen verschijnen die zogezegd landschappelijk inpasbaar zijn. In plaats van voor een planmatige aanpak te kiezen, laat de regering onze open ruimte over aan een ad-hocoordeel van de lokale vergunningverlener of, in beroep, van de deputatie."

 

De oplossing? "Maak verdichten alleen mogelijk op de juiste locaties en schrap slecht gelegen woonvoorraden. Bescherm het landbouwgebied voor de professionele landbouw en schrap alle afwijkingsregels. En vooral: zorg voor de nodige expertise op gemeentelijk vlak."