architect in de praktijk

Voortaan openbaar onderzoek voor afwijken van oude verkavelingsvoorschriften

Belga • 6 maart 2018

Wie wil afwijken van (oude) verkavelingsvoorschriften, zal in de toekomst ook onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) geantwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Axel Ronse.

Volgens Ronse kunnen mensen vandaag een vergunningen krijgen voor projecten die afwijken van zo'n verkavelingsvergunning zonder dat er een openbaar onderzoek aan voorafgaat.


"Omwonenden kunnen dus plots geconfronteerd worden met gebouwen of constructies die niet conform de voorschriften zijn zonder dat ze daar ook maar enigszins bezwaar konden tegen aantekenen. Dit is niet goed voor ons gevoel van rechtszekerheid en moet worden aangepast", aldus Ronse.


De N-VA'er kaartte de kwestie aan bij minister Schauvliege. De CD&V-minister erkende het probleem en beloofde om de regelgeving bij te sturen. Er zal in de toekomst dus ook een openbaar onderzoek opgelegd worden wanneer men wil afwijken van (oude) verkavelingsvoorschriften.


Ronse reageert tevreden. Hij benadrukt wel dat het belangrijk blijft dat mensen kunnen afwijken van verkavelingsvoorschriften omdat dat kan toelaten dat men efficiënter kan omspringen met de ruimte. "In nogal wat verkavelingen wordt vandaag bijvoorbeeld verboden om woningen op te splitsen terwijl dat net voor verdichting kan zorgen", aldus Ronse.