Nieuws

Federatie Bouwmaterialenproducenten presenteert actiepunten voor economische welvaart en klimaat

12 maart 2018

De federatie van Belgische bouwmaterialenproducenten BMP presenteerde op 9 maart haar memorandum met actiepunten aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De federatie, goed voor meer dan 30.000 banen en 11 miljard omzet, toont aan hoe de sector een hefboom kan zijn voor economische groei en het behalen van klimaatdoelstellingen. We lichten de belangrijkste krijtlijnen toe.

Energiezuinige gebouwen

 

De EU legt bindende klimaat- en energiedoelstellingen op, met superboetes voor lidstaten die deze niet halen. Ons bestaande gebouwenpark energiezuiniger maken en overheidsgebouwen energiezuinig renoveren is een verplichte stap om aan de EU-doelstellingen te voldoen.  Door het gebouwenpark energiezuiniger te maken zal het totale energieverbruik drastisch verminderen. Het aandeel hernieuwbare energie zal automatisch verhogen zonder bijkomende inspanningen en zo het Gewest helpen de EU-doelstellingen voor hernieuwbare energie te bereiken.

 

Wat is de beste aanpak om bestaande gebouwen energiezuiniger te maken? De bouwschil isoleren kan het energieverbruik met twee derde verminderen en is op langere termijn het meest economisch. Ook actieve systemen als warmtewisselaars en warmtepompen zijn zinvol, maar pas wanneer de bouwschil voldoende geïsoleerd werd.

 

Ondertussen blijft de bevolking groeien en verkleinen ook de huishoudens.
Er heerst woning schaarste: kwaliteitsvol wonen wordt moeilijker voor een groeiende groep inwoners.

 

Daarom pleit BMP voor een steunbeleid dat het kwalitatieve woningenpark met het aantal gezinnen doet meegroeien Dit is een slimme en sociale maatregel die wonen toegankelijk houdt en zichzelf terugbetaalt via overheidsinkomsten en tewerkstelling. Helaas geldt dit niet voor subsidies voor eigendomsverwerving.

Die kosten handenvol geld en jagen de woningprijzen de hoogte in.
Critici beschouwen die dan ook als een premie aan de verkoper.

 

Voor oude, energieverslindende woningen in slechte staat is slopen en heropbouwen veelal verstandiger. In enkele steden bestaat al een verlaagd btw-tarief van 6%. Door dit te veralgemenen zal het aantal afbraak-heropbouwprojecten fors stijgen, wat overheidsinkomsten en tewerkstelling genereert en de maatregel budgetneutraal maakt. 

 

Strengere kwaliteitsbewaking

 

Buitenlandse bouwbedrijven brengen vaak materialen mee uit hun land van herkomst. Het is zaak er nauwgezet op toe te zien dat ook deze materialen beantwoorden aan de voorgeschreven technische vereisten.

 

Investeringen in infrastructuur en energieprijzen

 

Investeringen in infrastructuur zijn een must om de economische bedrijvigheid en groei te ondersteunen. De totale kost is eerder beperkt dankzij de overheidsinkomsten die ze genereren en ze dragen bij tot de welvaart van iedereen.

 

Heel wat bouwmaterialen zijn energie-intensief. Sommige grondstoffen worden gesmolten, andere industrieel gedroogd of gebakken. Door de hoge elektriciteitsprijzen kampen lokale producenten met een grote kostenhandicap. Ook lokale productie is in onze open, genetwerkte wereld verplaatsbaar. Een energienorm is daarom essentieel, om de concurrentiekracht van energie-intensieve productie te vrijwaren. Zo worden investeringen en tewerkstelling bevorderd.

 

“BMP stelt een sterk memorandum voor met prioritaire acties om de bouw en de economische activiteit te stimuleren en de klimaat- en energiedoelstellingen van de overheid in te vullen. Als Vlaamse overheid erkennen we de prioritaire uitdagingen en zetten we volop in op deze domeinen”, aldus Vlaams minister-president
Geert Bourgeois.

 

OVER BMP

 

De federatie van Belgische bouwmaterialenproducenten groepeert meer dan 600 producenten, onder wie twee derden kmo’s. Gezamenlijk stellen zij ruim 30.000 mensen tewerk en realiseren ze een jaaromzet van circa 11 miljard euro. Ongeveer 60% van hun producten zijn bestemd voor export, zodat ze een aanzienlijke bijdrage leveren aan een positieve Belgische handelsbalans.

 

Op de foto:

  • Philippe Callewaert, Secretaris-generaal BMP
  • Johan Van Der Biest, vicevoorzitter van BMP, COO West-Europe Wienerberger
  • Frank Vanhove, voorzitter van BMP, Managing Director Benelux Pittsburgh Corning Europe
  • Geert Bourgeois, minister-president Vlaamse gemeenschap
  • Annie Coppens, lid van het Strategisch Comité van BMP, Regional General Director Benelux Saint-Gobain Building Glass Benelux