Nieuws

NAV reageert op actieplan CD&V: “Renovatiecoach? Architect voert die taak nú al uit”

27 april 2018

CD&V heeft een tienpuntenplan klaar om de Vlaamse woningen sneller gerenoveerd te krijgen. NAV onderschrijft het belang van een goed plan van aanpak bij renovatieprojecten, maar heeft een aantal fundamentele bemerkingen op het voorgestelde traject. Zo ziet CD&V heil in een nieuwe functie - de “renovatiecoach” - terwijl deze taak nu al vervat zit in de opdracht van de architect. “Waarom de onafhankelijke expert niet benoemen? De architect is de beste garantie voor een geslaagde renovatie”, zegt NAV-directeur Kris Baetens.

De voorbije jaren heeft Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) zich als grootste Vlaamse architectenorganisatie sterk geschaard achter de ambitie van de Vlaamse Overheid om elke woning in Vlaanderen tegen 2050 energiezuinig te maken. Zo heeft zij onder andere als stakeholder van het Renovatiepact actief haar bijdrage geleverd in verschillende werkgroepen. NAV heeft het actieplan van CD&V dan ook met veel belangstelling gelezen.

 

Er wordt vandaag niet minder gerenoveerd dan vroeger, maar wel minder doordacht. Door strenger geworden energie-eisen bij renovatie, de gestegen kostprijs van de werkzaamheden en de afgenomen subsidies zien jonge eigenaars zich genoodzaakt om hun werkzaamheden te faseren. Voorrang wordt gegeven aan interne renovaties en ‘dure’ ingrepen aan de gebouwschil verhuizen naar een latere datum. Ze gebeuren vaak onsamenhangend en eigenaars proberen zo te ontsnappen aan de vergunnings- en de daarmee samenhangende EPB-plicht. Ze gaan doe-het-zelven zonder architect-adviseur. Een vriend-aannemer, goede buur, neef doe-het-zelver, … worden raadgever. Met alle risico’s van dien: stabiliteitswerken zonder studie of deskundige advies, gesubsidieerde isolatiewerken die geen rekening houden met de bouwfysische staat van de woning, bestaande vochtproblemen of koudebruggen en bijgevolg resulteren in ingrepen die niet op elkaar afgestemd zijn en een pand dat onvoldoende comfort biedt en op lange termijn alles behalve waardevast blijkt.

 

NAV is volmondig akkoord met het standpunt van CD&V dat een goed gerenoveerde en geïsoleerde woning er één is die weinig energie behoeft en tegelijkertijd een maximaal comfort biedt aan de bewoners in een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. NAV is er ook van overtuigd dat je dat alleen maar bereikt door een grondige voorafgaandelijke analyse van de (bouwfysische) staat van de woning, een rationele planning van de ingrepen... De architect moet hier een cruciale rol spelen, ook in geval van niet-vergunnings-plichtige werken.

 

NAV is er geen voorstander van om nieuwe figuren van “Benovatiecoach” en “Renovatie-adviseur” in het leven te roepen. Deze taken zitten immers reeds vervat in de opdracht van de architect. De voorziene vergoeding voor de “Benovatiecoach” achten wij bovendien ruim ontoereikend en niet in verhouding tot de uit te voeren taken, zeker wanneer er rekening gehouden wordt met de tienjarige aansprakelijkheid. Extra figuren inschakelen zal dus enkel leiden tot meerkosten en in het slechtste geval, tegengestelde adviezen.

NAV zal deze standpunten blijven aankaarten en hebben alvast ook een alternatief uitgewerkt www.renovatieadvies.be. "We stellen vast dat onze visie zowel in de media als bij de stakeholders meer en meer indruk maakt, en hopen dat ook het beleid volgt."