Nieuws

Zet uitspraak Europees Hof van Justitie onze ruimtelijke ordening op losse schroeven?

21 juni 2018

Een recent arrest van het Hof van Justitie dreigt "vergaande gevolgen" te hebben op het vlak van ruimtelijke ordening en vergunningen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) in het Vlaams Parlement bevestigd in antwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Axel Ronse. Die laatste waarschuwt dat de Europese uitspraak de 'doos van Pandora' kan betekenen op het vlak van ruimtelijke ordening.

Waar gaat het over? In een recente uitspraak zegt het Europees Hof van Justitie dat elke stedenbouwkundige verordening eigenlijk zou moeten voorafgegaan worden door een milieu-effectenrapport (plan-MER). Zo'n stedenbouwkundige verordening is het kader waarmee overheden vergunningen afwegen. Denk bijvoorbeeld aan voorschriften rond bouwvolumes, parkeerplaatsen of wink elarme gebieden.

 

Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) legde de kwestie voor aan Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Volgens Schauvliege gaat het om een "nieuwe interpretatie" van het Hof van Justitie over de MER-richtlijn en kan de uitspraak "vergaande gevolgen hebben" met name als de bestaande verordeningen zouden bestempeld worden als onwettig.

Volgens Schauvliege zijn er een aantal procedures lopende bij de Raad van State en bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "We gaan die uitspraken afwachten. Als de interpretatie wordt bevestigd, moeten we stappen zetten voor de bestaande stedenbouwkundige verordeningen en zullen we die moeten herzien. Voor de nieuwe verordeningen anticiperen we en gebruiken we al het voorzorgsprincipe door ze al te onderwerpen aan een plan-MER."

 

Volgens N-VA-parlementslid Ronse kan de Europese uitspraak de 'doos van Pandora' op het vlak van ruimtelijke ordening openen. "Welke gemeentelijke en gewestelijke plannen en procedures, die tot stand kwamen zonder MER, blijven gelden, en welke niet? Concreet betekent dit misschien dat al deze verordeningen en voorschriften momenteel niet meer rechtsgeldig zijn", aldus Ronse.

 

Hij dringt er bij de minister op aan dat ze de impact van de uitspraak laat onderzoeken. "We kunnen het echt niet maken dat burgers nu vergunningen aanvragen terwijl het kan zijn dat de behandeling daarvan mogelijks niet rechtsgeldig zal blijken", aldus Ronse.

Bronnen
  • Belga