Nieuws

'Graag meer rechtszekerheid bij vergunningenbeleid'

26 september 2018

De voorbije tweeënhalf jaar werden 19 bouwaanvragen voor eengezinswoningen geweigerd in de stad Sint-Niklaas, 638 werden verleend. Voor meergezinswoningen werden er in dezelfde periode 47 geweigerd, 96 verleend. Tien verkavelingen werden geweigerd, 20 verleend. "De cijfers geven een tendens aan, maar zijn niet het belangrijkste", aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, die niet pleit voor een laks beleid maar wel voor meer rechtszekerheid.

Jos De Meyer, ook gemeenteraadslid Sint-Niklaas, stelt verder: “Burgers, al dan niet bijgestaan door hun architect, moeten bij verkennende gesprekken op het stadhuis een correct juridisch antwoord krijgen gebaseerd op de vigerende wetgeving en niet op basis van subjectieve elementen."

 

"Dit dient ieders belang en de rechtszekerheid! Zo voorkomt men vele nutteloze kosten, leegstandsheffingen op woningen die leegstaan en die men wil herbouwen of totaal renoveren."

 

"Ook voor mensen die in de buurt van nieuwe projecten wonen, is heldere juridische informatie essentieel. Welke rechtsregels zijn van toepassing? Wat kan wel of niet gebouwd worden?”

 

Samengevat, aldus de Meyer: "Goede, duidelijke en correcte informatie krijgen bij verkennende gesprekken op het stadhuis is voor elke burger essentieel en kan veel leed en kosten voorkomen!"