Interview

“Verrassend advies na concrete financiële doorlichting”

Tilly Baekelandt • 8 oktober 2018

Nicolas Blondeel (EnPlus architecten uit Gent) nam dit voorjaar deel aan het project BouwRadar. Dit initiatief van de Confederatie Bouw in samenwerking met Deloitte Private, het WTCB, FIBS en Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt bouwbedrijven en architectenbureaus een gratis doorlichting op maat aan. “Ik raad het iedereen aan. Een outsider, die weliswaar heel goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in de sector, voert een diepgaande scan uit en geeft duidelijke aanbevelingen.”

Nicolas Blondeel (EnPlus architecten - Foto Klaas Verdru).

Voortdurend bijsturen

 

Nicolas Blondeel twijfelde niet toen de uitnodiging van BouwRadar binnenkwam: “Als een dergelijke opportuniteit zich aandient moet je er gebruik van maken. We zijn genoodzaakt om continu bij te sturen. Het architectenberoep is van puur tekenarchitect naar manager-architect geëvolueerd. Al heb ik de indruk dat de slinger wat aan het doorslaan is voor het ogenblik. Het geluk dat wij in ons beroep vinden wordt nog steeds onderbelicht.”

 

Tijdens de doorlichting worden de aspecten strategie, personeelsbeleid, rapportering, juridisch en financiën nader bekeken door een specialist. Dit op basis van de jaarrekening en een vragenlijst. Nicolas Blondeel had vooral nood aan advies omtrent zijn financiële rendabiliteit: “Tijdens het eerste gesprek krijg je de kans om jouw volledig verhaal te vertellen. Ik had recent geïnvesteerd in sterke groei. Het personeelsbestand was naar tien medewerkers uitgebreid en ik was ook actief in een nieuw segment. Ik moest echter terug inkrimpen naar drie medewerkers omdat de opdrachten uitbleven. Samen met een expert van Deloitte Private zijn we mijn financiële situatie beginnen analyseren. Tot mijn verbazing bleek dat ik het nog zo slecht niet deed in vergelijking met andere bureaus.”

 

Aanbevelingen

 

“Het tweede gesprek draaide vooral rond de vragen waar ik in de toekomst op personeelsvlak naartoe wilde en in welke segmenten ik verder wilde groeien”, aldus Nicolas Blondeel. “Men adviseerde eigen investeringsprojecten, iets waar ik reeds mee bezig ben. We spitsen ons nu terug toe op de particuliere nieuwbouw, renovatie en investeringsprojecten. Daar waar ik initieel nadacht over de vraag of ik het werk met een man minder zou rondkrijgen, adviseerde men net om iemand extra in dienst te nemen. Een omzetstijging van ongeveer 30% zou op die manier op een jaar tijd een haalbare kaart zijn. Ik ben de expert hierin gevolgd. Ik had een concreet doel voor ogen en besliste om op zoek te gaan naar een vierde medewerker. Er waren op dat ogenblik al gesprekken met een stagiair. Hij had zin om te blijven en er was een klik. Hij is op de hoogte van onze doelstelling, die perfect aansluit bij zijn no nonsense aanpak. We gaan samen de markt op en de neuzen staan in dezelfde richting. Het gaat nu om het omhoog krijgen van de cijfers zonder de content te verliezen.”

 

9 op 10

 

Nicolas Blondeel raadt iedereen aan om gebruik te maken van BouwRadar: “Er wordt weleens gezegd dat er te weinig gebeurt om ons te ondersteunen. Dit is een heel zinnig initiatief. Na een tweetal gesprekken krijg je vier uur advies en er wordt een eindrapport afgeleverd. Ik stak er heel wat van op en zal nu bijvoorbeeld sneller naar mijn boekhoudcijfers kijken. Van mij krijgt BouwRadar zeker een negen op tien.”