Nieuws

Ook in 2019 blijft NAV ijveren voor uw belangen: ontdek onze prioriteiten

18 december 2018

Met NAV strijden we het hele jaar door voor úw belangen als architect. In vele grote en kleine dossiers staan wij op de barricaden voor u. Hierbij proberen wij u een overzicht te geven van de voornaamste dossiers waarin wij het voorbije jaar actief zijn geweest. To be continued in 2019!

Overhandiging NAV Memorandum aan Wout Maddens (Schepen Ruimtelijke Ordening in Kortrijk)

Lokale besturen en architecten: natuurlijke bondgenoten

NAV lijstte in zijn memorandum n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen dit najaar vijf prioriteiten voor architecten op m.b.t. het lokale bestuur:
 

  1. Heb aandacht voor het voortraject en investeer in een goede bereikbaarheid van de diensten ruimtelijke ordening.
  2. Hou het ruimtelijk beleid eenvoudig en uniform.
  3. Wees ambitieus en laat ruimte voor nieuwe stedenbouwkundige instrumenten en woonvormen.
  4. Ondersteun de ruimtelijke visie met de nodige kennis en middelen.
  5. Investeer in de relatie met architecten en hun beroepsvereniging.


NAV voerde hierrond een ruime communicatiecampagne in aanloop naar de verkiezingen. Vanaf 1 januari 2019 gaan de nieuwe bestuursploegen aan de slag en brengen we deze prioriteiten opnieuw onder de aandacht.

Lees ook: 'Gemeentelijke bouwverordeningen: dringend meer orde in de chaos nodig'

Debat in de aanloop naar Mijn Thuis Op Maat met Kati Lamens, Leo Van Broeck en Bert Haerynck

Nieuwe openhuizendag plaatst meerwaarde van architect in de kijker

Met het nieuwe event ‘Mijn Thuis Op Maat’ brengt NAV volop de meerwaarde van onze sector onder de aandacht. We haken daarbij in op creatieve woonvormen als antwoord op de betonstop en de roep naar meer ruimtelijk rendement. Eind september verwelkomden we zo’n 15.000 geïnteresseerden op meer dan 100 opengestelde projecten.

Architectencongres 2018: Loon naar werk

Architecten snakken naar nieuw wettelijk kader

Meer dan 9 op de 10 van de 300 aanwezige architecten op het congres van NAV in juni vond dat de architectenwet van 1939 herschreven moet worden. “Een duidelijke roep om verandering”, aldus NAV-voorzitter Kati Lamens, die de voorbije maanden druk in de weer was om aan concrete voorstellen te sleutelen in overleg met een interne werkgroep en vertegenwoordigers van de andere bouwpartners.

Lees ook: “Architecten te veel beschermd? Concurrentie is moordend, winstmarges minimaal’

 

Verzekeringsplicht voortaan gespreid over de bouwpartners

De verzekeringsplicht voor de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid voor aannemers en andere dienstverleners in de bouw is straks eindelijk een feit. NAV is tevreden dat zo een discriminatie werd aangepakt, maar eist een volledige gelijkschakeling van de verzekeringsplicht voor álle bouwpartners. De beslissing om ook alle andere dienstverleners te verplichten zich te verzekeren zoals de architect dat doet, is er gekomen op vraag van NAV en juichen we toe.

 

Klik hier voor meer info.

 

Renovaties niet herleiden tot enkel energie

Vanaf 2019 behoren renovatieadvies en energiescans tot het basistakenpakket van de Energiehuizen. NAV juicht toe dat de bouwheer gestimuleerd wordt om energiezuinig te renoveren, maar benadrukt dat een energiescan slechts één onderdeel is van een renovatiestrategie. Bouwheren willen in ruil voor hun centen ook maximaal comfort en slim ruimtegebruik krijgen. Enkel een masterplan van een professional houdt op een geïntegreerde manier rekening met alle aspecten.

 

Klik hier voor meer info.

 

Omgevingsvergunning: goede doorstart, maar nog veel optimalisatiewerk

Het omgevingsloket (OMV) werd op 1 januari 2018 algemeen van kracht. Het aantal performantieproblemen is sterk afgenomen, maar er blijken veel opportuniteiten om de praktische werking van het systeem te optimaliseren. NAV bundelde alle vragen en klachten en legde ze voor aan het kabinet en de administratie om zo tot de nodige verbeteringen te komen.

 

Klik hier voor meer info.

 

En verder...

Daarnaast was NAV actief betrokken bij het verder bijsturen van de archeologienota, de premie van 7.500 euro voor sloop – en heropbouw en de modaliteiten van de asbestinventaris.