Nieuws

Steeds sneller uitspraak over betwiste bouwvergunningen

7 januari 2019

Als uw bouwvergunning betwist wordt, mag u voortaan sneller een uitspraak verwachten. Het bevoegde rechtscollege heeft zijn historische achterstand bijna volledig weggewerkt, meldt De Tijd.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen slaagt erin betwiste bouwvergunningen 'spoedig' te behandelen en dossiers die uiterst dringend zijn zelfs meteen. Dat blijkt uit het verslag van het werkjaar 2017-2018.

 

Het doel is binnen zes maanden een uitspraak te doen over de schorsing van een vergunning. Dat lukt nog lang niet altijd. Eind augustus waren er nog 435 dossiers die in het werkjaar 2016-2017 zijn ingediend. Gemiddeld duurt het anderhalf jaar tussen het indienen van een beroep en de einduitspraak erover.

 

Wel worden elk werkjaar meer einduitspraken geveld dan er nieuwe dossiers worden ingediend. Zo werkt de raad zijn historische achterstand weg. Zo goed als alle nog hangende dossiers van voor 2016 zijn afgesloten. Het doel is ook om die zo snel mogelijk te behandelen.

 

Extra taken

 

De Raad worstelt wel nog steeds met zijn taken, waarschuwt de voorzitter. De bouw- en milieuvergunning zijn nu samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Daardoor belanden ook de beroepsprocedures voor milieuvergunningen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook door nieuwe wetgeving kreeg de Raad extra taken, zoals betwistingen over de socio-economische vergunning en betwistingen over onteigeningen. De komende jaren moet blijken of er voldoende rechters zijn om al die betwistingen te behandelen.

 

Bovendien worden sinds 2015 weer meer vernietigingen van bouwvergunningen aangevraagd. Vorig werkjaar waren dat er 916, wel nog niet zoveel als in het werkjaar 2010-2011, toen het er 1.074 waren.

 

UNIZO en NAV delen die bezorgdheid. "De initiële doelstelling om een uitspraak te doen over de schorsing van een vergunning binnen een termijn van zes maanden wordt nog altijd niet gehaald. De Raad zal zich goed moeten voorbereiden op de extra werklast om de doorlooptijden van beroepsdossiers verder te verkleinen."

Bronnen