Jo Crepain Prijzen 2019 zoekt opnieuw naar straffe architect-ondernemers

Pieter De Groote • 5 maart 2019

Met de Jo Crepain Prijzen bekroont NAV al sinds 2013 architect-ondernemers die professionaliteit en innovatie koppelen aan engagement voor de maatschappij en de eigen sector. Op 6 juni 2019 kom je te weten wie deze keer een van de tweejaarlijkse Prijzen in de wacht sleept. Dit jaar reikt NAV Prijzen uit in vier categorieën: Beloftevol Startend Architectenbureau, Innovatief Architectenbureau met minder dan 10 medewerkers/met 10 medewerkers of meer en een Carrièreprijs. Voor de eerste drie categorieën gebeurde reeds een preselectie op basis van ingestuurde portfolio’s. Momenteel werken de kandidaten op de longlist een visienota uit. Die gebruikt de jury om straks, op 6 maart, in elke categorie 3 laureaten te verkiezen. De jury knoopt vervolgens met die laureaten een dialoog aan om uiteindelijk een winnaar te kiezen.

Het initiatief van NAV kadert in een brede strategie van diverse projecten die het ontplooit om architectenondernemingen meer economische slagkracht te geven. De Vlaamse architectuur heeft vandaag een erg hoogstaande reputatie die tot ver in het buitenland reikt. Maar zoals in veel sectoren met raakvlakken met de kunsten vertalen deze successen op creatief vlak zich niet altijd in zakelijke triomfen.

 

Coaching voor creatieven

 

Via Lerende Netwerken en Kick Off Days for Architects geeft NAV daarom een groeiboost aan architecten, zowel startende architecten als architectenbureaus die coaching willen om een schaalvergroting te maken of nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld BIM vlot in het bureau te implementeren. En via zijn opleidingspoot Vitruvius Academy voorziet NAV ontwerpers van de nodige handvaten om naast creatieve en technische skills, werk te maken van een stevig management met aandacht voor een strategisch, personeels-, financieel en  commercieel beleid.

 

Appreciatie voor sociale dimensie

 

Daarnaast wil NAV aandacht vragen voor de voortrekkersrol die architecten opnemen. Nemen we maar het appèl dat aan hen gedaan wordt om maatschappelijke uitdagingen te beantwoorden zoals de klimaatopwarming, mobiliteit, de betonstop... Projecten rond circulair, energiezuinig, groen of waterbewust ontwerpen vormen dan ook een essentieel onderdeel van onze werking. Stuk voor stuk zijn het hete hangijzers waarbij architecten de sleutel in handen krijgen en met beide handen vastgrijpen.

 

Geïnspireerd door arch. Jo Crepain (1950-2008)


Voorvechter voor zijn sector: een epitheton ornans dat voor geen enkele architect zo goed opgaat als voor Jo Crepain. Naast vele andere overigens, want de te vroeg overleden Jo Crepain was een begenadigd architect, gedreven ondernemer en sterke persoonlijkheid. Als hommage aan Jo Crepain dragen de Prijzen van NAV daarom zijn naam.

 

Daarnaast geniet het initiatief de steun van verschillende partners. Voor de editie van 2019 zetten alvast de volgende opnieuw hun schouders onder dit initiatief: Wienerberger, ARCH@WORK, Renson, Reynaers, Niko, Dimension, Elma Multimedia, het Vlaams Architectuurinstituut, Architectura.be en Bouw&Wonen. De uitreiking vindt plaats in de voormalige brouwerij Lamot in Mechelen.