Het Hof van Cassatie heeft in een arrest, geveld op 5 september 2014, de geldigheid van de contractuele uitsluiting in-solidumgehoudenheid weerlegd voor de stabiliteitsbedreigende gebreken, die ressorteren onder de art. 1792 en 2270 BW. Op de vraag of een aannemer en een architect contractueel de in-solidum aansprakelijkheid onderling en met andere bouwpartners kunnen uitsluiten antwoordde het Hof van Cassatie als volgt: “Het beding op grond waarvan de architect, in geval van een samenlopende fout met deze van de aannemer, enkel voor zijn aandeel in de tot standkoming van de schadevergoeding verschuldigd is aan de bouwheer, houdt een beperking in van de aansprakelijkheid van de architect jegende de bouwheer op grond van artikel 1792 Burgerlijke Wetboek en is in zoverre strijdig met de openbare orde." Het Hof van Cassatie stelde aldus een einde aan de discussie of de contractuele uitsluiting in-solidum indruist tegen de openbare orde.
Dit artikel is exclusief voor NAV-leden. Verder lezen?

Al NAV-lid? U kan hieronder inloggen en het artikel verder lezen.
Nog geen lid? Via onderstaande link kan u lid worden, zo krijgt u toegang tot het volledige NAV-kennisnet.Hebt u nog vragen? Dan kunt u ons steeds contacteren op 02 669 22 80 of via info@nav.be.