Innovatie

Technische goedkeuring ATG attesteert kwaliteit van Porotherm Dryfix

12 april 2019

Porotherm Dryfix van Wienerberger is een systeem waarmee aannemers op de werf snel en efficiënt Porotherm PLS 500 en PLS Lambda binnenmuurstenen kunnen verlijmen met een 1-componentspolyurethaanlijm. Zopas kreeg dit innovatieve systeem een technische goedkeuring ATG met certificatie door een onafhankelijke, externe partij. Daarmee biedt BUtgb, de beheerder van het merk ATG, consumenten, architecten en aannemers de zekerheid dat Porotherm Dryfix een kwaliteitsvolle oplossing vormt om binnenmuurmetselwerk te realiseren.

ATG?

Een ATG (agrément technique - technische goedkeuring) attesteert door middel van een grondige aftoetsing dat een welbepaald product of systeem van een fabrikant geschikt is voor een bepaalde toepassing. Het technisch advies omschrijft eenduidig het product of systeem, zijn karakteristieken en de manier waarop het moet worden geplaatst. ATG’s worden opgesteld voor producten waarvoor geen product- of rekennormen bestaan. Vaak zijn dat systemen, innovatieve producten of producten die bestaan uit meerdere componenten. Beheerder van het ATG-merk is de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw BUtgb.

 

Externe controle

De technische goedkeuring voor Porotherm Dryfix (ATG 3138) onderschrijft de technische informatie van Wienerberger voor een correcte berekening van het metselwerk. Dat ging gepaard met een testprogramma in universitaire en andere laboratoria om de eigenschappen van het metselwerk te beoordelen. Zo werden onder andere de muurdruksterkte, de buigsterkte, de brandweerstand en de duurzaamheid nauwgezet onder de loep genomen.

 

Een certificatie-instelling die daarvoor het mandaat heeft van de BUtgb, kijkt extern toe op de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring. Dat gebeurt met een frequentie die is vastgesteld in een overeenkomst met Wienerberger.

 

Gecertificeerde uitvoerders

Naast een bevestiging van de technische kenmerken van Porotherm Dryfix omschrijft de ATG ook de voorwaarden voor een correcte uitvoering. Die gebeurt namelijk door gecertificeerde uitvoerders die bij Wienerberger een opleiding volgen, alle relevante technische informatie ter beschikking krijgen en bij de opstart van een werf op de nodige ondersteuning kunnen rekenen. Het voorbije jaar volgden meer dan 1.500 aannemers deze opleiding en werden zij gecertificeerd. Een lijst met erkende aannemers vindt u op de Wienerberger website.