architect in de praktijk

Aanpassingen aan het Omgevingsloket

25 april 2019

De komende maanden worden een aantal ingrijpende verbeteringen aan het omgevingsloket zichtbaar.

Eugene Chystiakov - Pexels

Sinds 25 maart kan een initiatiefnemer (exploitant, aanvrager, architect, …) ook na het indienen van een aanvraag de persoonsgegevens kunnen wijzigen, personen kunnen toevoegen of de betrokkenheid van een persoon stopzetten. Hiervoor wordt het invoerscherm aangepast, waardoor het toekennen van hoedanigheden of vertegenwoordigingen intuïtiever verloopt.

Als de lopende testen succesvol blijven, kunnen instanties en ondernemingen vanaf eind april aan medewerkers lees- of schrijfrechten geven zodat deze automatisch toegang hebben tot alle projecten waar deze instantie of onderneming bij betrokken is. Deze medewerkers zullen dus via een werkrelatie kunnen aanloggen, en ze hoeven niet meer hoofdelijk aan een project te worden toegevoegd. Bedrijven gaan zichzelf kunnen registreren zoals ze dat vandaag kunnen in het kader van het Ondernemersloket.


Bijkomende aanpassingen en uitbreidingen


Tegen de zomer wordt de lay-out van het Omgevingsloket ingrijpend aangepast om een betere gebruikerservaring te realiseren. Daarnaast wordt gewerkt aan de mogelijkheid om een aangepaste projectinhoud te kunnen indienen in het kader van het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek of als wijzigingsverzoek, zodat de inhoud van een project altijd correct beschikbaar is in het loket. Ook de communicatie in het kader van beroepschriften zal verbeteren. Er zullen specifieke faciliteiten komen voor inwoners van faciliteitengemeenten in de Brusselse rand, conform de taalwetgeving.

Op langere termijn wordt ernaar gestreefd om de beslissing in gestructureerde vorm aan te bieden zodat data bij een volgende aanvraag kunnen hergebruikt worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld de gecoördineerde vergunningstand van een ingedeelde inrichting of activiteit eenvoudig als vertrekbasis gebruikt worden bij een volgende aanvraag.
Begin juni worden hierover informatiesessies georganiseerd voor de lokale besturen, voor architecten, voor de adviesinstanties en voor de milieuprofessionals.