architect in de praktijk

Bekrachtiging van archeologienota’s vervangen door meldingsplicht

6 mei 2019

Er zijn dit en de komende jaren tal van wijzigingen in de Erfgoedregelgeving. Zo wordt de bekrachtiging van archeologienota’s vanaf april vervangen door een meldingsplicht.

In dit artikel berichtten we u eerder dit jaar al over alle wijzigingen in de Erfgoedregelgeving. Zo zijn er wijzigingen die in werking zijn getreden op 1 januari van dit jaar, op 1 april van dit jaar, op 1 januari 2020 en op 1 januari 2022.

 

Dit zijn de wijzigingen die van kracht zijn sinds 1 april 2019

 

Het gaat om wijzingen aan de erkenning en opvolging van archeologen; wijzigingen aan het archeologietraject en wijzigingen aan de premies voor archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen.

 

  • De erkenning van archeologen krijgt een onderverdeling in twee types: een eerste type erkenning voor archeologen die alle vormen van archeologisch onderzoek mogen uitvoeren en een tweede type erkenning voor archeologen die enkel vooronderzoeken zonder ingreep in de bodem mogen uitvoeren en daar archeologienota’s over mogen melden. Zo zullen er meer archeologen in aanmerking komen voor een erkenning.
  • De bekrachtiging van archeologienota’s wordt vervangen door een meldingsplicht.
  • Het aantal vrijstellingen van archeologisch vooronderzoek wordt uitgebreid.
  • De premie voor buitensporige opgravingskosten krijgt een verhoging tot 80%. Er komt bovendien een nieuwe premie voor verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem.
     

Geüpdatete beslissingsboom: 'Is een archeologisch (voor)onderzoek nodig?'


Of je verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan je vergunningsaanvraag hangt van veel verschillende zaken af. Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft daarom de beslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek geüpdatet.  Klik op de knop hieronder.