Nieuws

Vlaanderen mijlenver weg van doelstellingen hernieuwbare energie 2020

12 november 2019

Het is bijna onmogelijk voor Vlaanderen om de doelstellingen van 2020 voor hernieuwbare energie te halen. Dat valt af te leiden uit de meest recente cijfers van het Vlaams Energie­agentschap. Vlaanderen heeft de voorbije jaren wel stappen vooruit gezet, maar de afstand tot het doel voor 2020 is nog bijzonder groot. We zullen bijna 5 keer sneller moeten gaan om de energiedoelstellingen te halen.

Hernieuwbare energie is groene stroom uit wind of zon, groene warmte uit warmtepompen en biobrandstof. België moet voor al die soorten energie bepaalde streefcijfers halen tegen 2020. Dat is afgesproken in het Europese Klimaat- en Energiepakket. In het federale België zijn de streefcijfers nog eens per regio opgesplitst. En wat blijkt alvast uit de meest recente Vlaamse cijfers: tussen de streefcijfers en de werkelijk behaalde cijfers gaapt een grote kloof.

 

Zo moesten we in 2018 volgens het streefcijfer 8.649 gigawattuur groene stroom halen. Het behaalde cijfer kwam uiteindelijk op 8.525 gigawattuur. In 2020 moeten we 10.519 gigawattuur groene stroom hebben. Voor groene warmte is het verschil nog een stuk groter. Daar was het streefcijfer 8.473 gigawattuur in 2018, maar we kwamen uit op net geen 7.800. Binnen twee jaar zou dat 9.197 gigawattuur moeten zijn.

 

Vorig jaar is het totale aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen wel verder gegroeid en is de kloof met de doelstelling in 2020 met 2,5 procent kleiner geworden: we zitten op ongeveer 78 procent van die doestelling. Maar dan nog is het verschil tussen het behaalde cijfer van 2018 en het streefcijfer van 2020 dus liefst 22 procent. Een verschil dat hoogstwaarschijnlijk niet meer zal overbrugd worden. 

Geproduceerde hernieuwbare energie in Vlaanderen (in GWh)

Biomassa

 

Er zijn wel windmolens en zonnepanelen bij gekomen de afgelopen jaren. Die wekten in Vlaanderen in 2018 (lichtjes) meer energie op dan het streefcijfer. Maar om de doelstellingen van 2020 te halen, moeten er nog een pak zonnepanelen en windmolens bij komen. En bijvoorbeeld qua windmolens - waartegen nogal wat weerstand is - zullen we die doelstelling naar alle verwachting niet halen.

 

Hét grote probleem zit hem echter bij biomassacentrales, die zowel groene stroom als groene warmte leveren door bijvoorbeeld hout of groenafval te verbranden. Biomassa is nog altijd een van onze belangrijkste bronnen van hernieuwbare energie, maar daar zien we de cijfers van opgewekte stroom en warmte stagneren of zelfs achteruitgaan. Het verschil met het streefcijfer vorig jaar was dan ook groot. En dat wordt niet gecompenseerd door de andere hernieuwbare energiebronnen.

 

 

"We moeten meer dan een tand bijsteken"

 

"De cijfers zijn niet geweldig opbeurend", reageert Bram Claeys van ODE, de Organisatie Duurzame Energie. "De doelstelling 2020 voor groene stroom en groene warmte lijkt op dit moment moeilijk haalbaar. We moeten meer dan een tand bijsteken."

 

Claeys wijst onder meer op het probleem met biomassa. "We weten dat er wel een aantal investeringen overwogen worden, maar de vraag is of die in 2020 op tijd zullen zijn om het verschil te kunnen maken."

 

Volgens de Organisatie Duurzame Energie wordt het bijzonder moeilijk om de doelstellingen in 2020 te halen. Ze maakt zich ook zorgen over het beleid van de nieuwe Vlaamse regering. "De eerste maatregelen waren niet van dien aard om de groei te versnellen, eerder integendeel", aldus Bram Claeys. "Men verlaagt bijvoorbeeld de ondersteuning voor groenestroomprojecten. Dat is het laatste wat we op dit moment nodig hebben."

Bronnen
  • vrtNWS