Nieuws

Studie bevestigt: 'Verlaging btw voor sloop- en heropbouw goed voor verdichting'

12 november 2019

Sloop- en heropbouw vernieuwt kernen, verwijdert asbest, vermindert CO2-uitstoot, realiseert verdichting en maakt een einde aan de verstorende discriminatie tussen sloop en renovatie. In verschillende stedelijke centra (Antwerpen, Gent, Oostende, Mechelen, Sint-Niklaas, Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk en Hasselt) geldt het verlaagde btw-tarief van 6 % voor sloop- en heropbouwprojecten. Volgens een recente studie van het Steunpunt Wonen heeft deze btw-verlaging een positieve impact op de sloop- en heropbouw in deze steden.

“De resultaten van deze studie tonen aan dat de btw-verlaging van 21% naar 6% op materiaal en arbeid gebruikt in residentiële heropbouwprojecten geleid heeft tot een stijging in reconstructie van ongeveer 21%.”

 

Niet alleen verdient de maatregel zich meteen voor de helft terug dankzij de toename van economische activiteit, ook realiseert de btw-verlaging verschillende andere doelstellingen: oude versleten gebouwen verdwijnen uit het stadsbeeld, asbest wordt versneld verwijderd en er worden bijkomende wooneenheden gerealiseerd op bestaand ruimtebeslag. Zo stelt de studie verder dat “de stijging in het aantal gebouwen in de afbraakvergunningen gepaard ging met een dubbel zo grote toename in het aantal gebouwen in de constructievergunningen. Deze resultaten suggereren dat voor ieder afgebroken gebouw twee nieuwe residentiële eenheden gebouwd werden en dus dat de btw-verlaging verdichting in de hand heeft gewerkt.”

 

De Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord aangegeven dat ze achter een veralgemeend btw-tarief staat voor sloop- en heropbouw. Omdat btw een federale bevoegdheid is kan de Vlaamse regering niet rechtstreeks handelen, maar zij heeft het engagement genomen er op aan te dringen bij de Federale regering.

 

“Nieuwbouw na sloop vervangt oude woningen met slechte energieprestatie en onvoldoende comfort en helpt onze dorps- en stadskernen te verdichten en aantrekkelijker te maken. De Vlaamse Regering vraagt aan de federale overheid om het 6% btw-tarief voor vernieuwbouw na sloop zo snel als mogelijk te hervormen tot een gericht instrument op de gebouwschil in alle Belgische steden en gemeenten.” (aldus het regeerakkoord)

 

In afwachting van een federale maatregel heeft de Vlaamse regering de premie voor sloop- en heropbouw verlengd tot 31/12/2020. Deze premie werd opgestart door de vorige Vlaamse regering en geeft een premie van 7500 euro aan sloop- en heropbouwprojecten die niet onder het verlaagd btw-tarief vallen. 

 

Deze premie geeft een goed signaal naar verbouwers. De ongelijke fiscale behandeling van renovatie ten voordele van sloop- en herbouw zorgt ervoor dat veel verbouwers kiezen voor een grondige renovatie in plaats van sloop. Dit is vooral problematisch wanneer sloop bouwkundig en ecologisch de beste optie is. De bouwsector steunt dan ook de vraag van de Vlaamse regering om zo snel mogelijk een veralgemeend btw-tarief van 6 % te realiseren voor sloop- en heropbouw.

Bronnen
  • Vlaamse Confederatie Bouw