architect in de praktijk

Nieuw in 2020 (2): Energie

9 januari 2020

Een strenger E-peil en meer vrijheid om bij meerdere wooneenheden de zonnepanelen te verdelen: ziedaar de belangrijkste wijzigingen op het vlak van energie dit jaar.

Strenger E-peil voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie

 

Voor bouwaanvragen vanaf 2020 wordt het E-peil voor nieuwbouwwoningen/appartementen strenger. Het mag dan nog maximaal E35 bedragen in plaats van E40 zoals het tot eind 2019 was. Vanaf 2020 moet een ingrijpende energetische renovatie voldoen aan een E-peil van maximaal E70 in plaats van E90.  
Meer info

 

PV-panelen: meer vrijheid om te verdelen over verschillende EPB-eenheden

 

Vanaf 2020 is er meer vrijheid bij de verdeling van een gemeenschappelijke PV-installatie. Dit houdt in dat de verdeling van gemeenschappelijke PV-panelen op één teller (bijvoorbeeld een kantoor met aangrenzende loods) niet langer volumegewogen over de EPB-eenheden dient te gebeuren. De ontwerper krijgt de vrijheid om dit op een logische manier te verdelen.

 

Sloop- en herbouwpremie verlengd tot 31 oktober 2020 – EPB-eisen verplicht

 

De sloop- en herbouwvergunning moeten gezamenlijk, in één aanvraag, bij de vergunningverlenende overheid zijn aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2020. De premie bedraagt 7.500 euro en kan enkel aangevraagd worden door natuurlijke personen, uiterlijk binnen de 3 maand na de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Opgelet: de premie kan teruggevorderd worden indien de woning niet voldoet aan de EPB-eisen.·    

Meer info   

  • Verplichte vorming verslaggevers: 6 uur met vrije inhoud in 2020
  • Vlaamse  minimale dakisolatienorm voor woningen en huurwoningen
  • Vlaamse  dubbelglasnorm voor woningen en huurwoningen
  • EPC: uitbreiding voor kleine niet-residentiële gebouwen (2020) en gemeenschappelijke delen van appartementen
  • Energiepremies via netbeheerder Fluvius (beperkte wijzigingen)
  • Premie elektrische voertuigen afgeschaft vanaf 2020