Nieuws

Amendementen op invorderingswet: 'Essentiële bijsturingen moeten zeker worden gestemd' (UNIZO)

4 maart 2020

Vanmorgen besprak de Kamercommissie Economie in het federaal parlement een reeks amendementen op het wetsvoorstel om de minnelijke invordering van schulden bij particulieren in te perken. Die amendementen kwamen er na het advies van de Raad van State die, net als UNIZO, vond dat het wetsontwerp in zijn oorspronkelijke vorm de vrijheid van ondernemen onevenredig beperkt.

"Het invorderen van onbetaalde facturen voor, bijvoorbeeld, de nieuwe keuken, auto of veranda... die de consument - wetens en willens - had gekocht, zou voor onze kmo's quasi onmogelijk worden gemaakt", verduidelijkt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche het UNIZO-protest van bij aanvang. "Onredelijk lange termijnen bij het invorderen van de facturen, een te strenge beperking van de mogelijkheid om invorderingskosten te recupereren... Terwijl onze ondernemers intussen zelf hun leveranciers moeten betalen, hun personeel voor het geleverde werk, de btw op die openstaande facturen en nog andere kosten."

Een mee door UNIZO bedongen compromisvoorstel maakte vanmorgen deel uit van de amendementen. "De amendementen tonen een duidelijke tendens om de regeling te versoepelen voor de meeste ondernemingen (die niet aan de basis liggen van het probleem van schuldopstapeling door overmacht of tegenslag)", stelt Danny Van Assche van UNIZO vast. Zo lijkt er in de commissie alvast een meerderheid te zijn voor het behoud van de mogelijkheid om contante betaling te vragen, om de betaaltermijnen drastisch in te korten en om het verplicht uitsturen van de factuur binnen een bepaalde termijn te schrappen. Meteen de belangrijkste punten waar UNIZO de voorbije weken intensief heeft op ingezet.

UNIZO ziet positieve signalen maar dringt er nu sterk op aan dat er bij de stemming van volgende week op zijn minst al een effectieve meerderheid wordt gevormd voor de hierboven vermelde punten die voor UNIZO en de betrokken aangesloten sectorfederaties het meest essentieel zijn.

Bronnen
  • UNIZO