corona

Coronacrisis: maatregelen nodig voor architecten, bouwprojecten en vergunningsprocedures

17 maart 2020

NAV dringt aan op tijdelijke maatregelen voor bouwprojecten of vergunningsaanvragen die stilvallen of niet de geijkte procedures kunnen doorlopen als gevolg van de coronacrisis. Steeds meer werven of lopende vergunningsaanvragen vertragen of vallen stil, waardoor deadlines en wettelijke termijnen niet langer gehaald kunnen worden. “Uiteraard gaat de gezondheid van ons allen nu boven alles. Maar door de huidige coronacrisis dreigt de goede werking van overheden en bedrijven in de bouwsector in het gedrang te komen, met alle gevolgen van dien. We moeten nu afspraken maken om ervoor te zorgen dat we tijdens of na deze crisis niet in een juridisch vacuüm terechtkomen. We hadden overleg met de Vlaamse administratie en kunnen alvast bevestigen dat er in hoogdringendheid gewerkt wordt aan een oplossing voor onder meer de vergunningsprocedures”, klinkt het bij NAV-voorzitter Dirk Mattheeuws. “Ook rekenen we in deze moeilijke tijden op de erkenning van deze epidemie als overmacht i.f.v. tijdelijke werkloosheid.”

Nooddecreet later deze week

 

Het NAV bevestigt na overleg met de Vlaamse administratie dat er met spoed wordt gewerkt aan een oplossing voor vergunningsprocedures. Later deze week zou een Vlaams nooddecreet en bijhorend uitvoeringsbesluit worden gestemd dat uitzonderingen op de lopende procedures mogelijk moet maken. Zo zouden bepaalde termijnen in functie van openbare onderzoeken, hoorzittingen, informatievergaderingen, gemeenteraden... tijdelijk opgeschort kunnen worden. Ook zou er een tijdelijke opheffing van de vergunningsplicht komen voor vb. het plaatsen van tijdelijke containers op de parking van ziekenhuizen of het omvormen van hotels naar zorgcentra.

 

Afstandsmaatregelen moeilijk haalbaar, zeker op de werf

 

Netwerk Architecten Vlaanderen riep zijn leden gisteren al op om mee hun verantwoordelijkheid op te nemen. “Deze ziekte zal onze samenleving en vooral onze gezondheidszorg serieus op de proef stellen. Ook wij dienen als sector dus ons steentje bij te dragen”, aldus NAV-voorzitter Dirk Mattheeuws. NAV verspreidde daarom gisteren al een aantal aanbevelingen zoals het werken met gesloten deuren, het aanmoedigen van telewerken en het vermijden van werf- en andere vergaderingen. “Architecten leveren grote inspanningen, maar het is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Telewerk is niet voor alle gevallen een oplossing, want een bouwproject vergt veel overleg, met veel partners, op kantoor maar ook op de werf. Bovendien is het de wettelijke verantwoordelijkheid van de architect om een correcte uitvoering van de werken te controleren. Hij kan niet zomaar aan die verplichting verzaken.”
“Voor bouwvakkers zijn de afstandsmaatregelen nog veel moeilijker te respecteren. Ze reizen samen naar de werf, gebruiken elkaars werkmateriaal of dienen te overleggen. Arbeiders vallen ziek uit en leveranciers krijgen het moeilijker om alle nodige materiaal tijdig te leveren. Met als gevolg dat een aantal werven vertragen of stilvallen. Een aantal bouwbedrijven besliste op eigen houtje al om de werken stil te leggen, en we vermoeden dit de komende dagen een sneeuwbaleffect zal hebben.”

 

Financiële steunmaatregelen

 

Indien steeds meer bouwbedrijven het werk stilleggen kan ook de bedrijvigheid op de architectenkantoren stilvallen. Mogelijk krijgen ook architectenbureaus het dan financieel moeilijk. “De overheid werkte een pakket fiscale steunmaatregelen uit, zoals uitstel van betaling, vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen, een crisiswaarborg… Maar we vragen om de erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht algemeen toe te passen voor onze hele sector, zonder dat elke onderneming dit afzondelijk moet aanvragen.”
Daarnaast rekent NAV op begrip bij opdrachtgevers wanneer uitvoeringstermijnen door overmacht overschreden worden.