Nieuws

Corona: dit zijn de crisisprioriteiten van NAV

23 maart 2020

Terugkijkend op een eerste week met coronamaatregelen bracht NAV de impact voor de bouwsector in beeld. Werven vertragen of vallen stil en de toekomst wordt lastig, maar je staat er als architect niet alleen voor. NAV springt voor jou in de bres en zo ook de overheid. De Economy Risk Management Group (ERMG) adviseert de federale regering i.v.m. maatregelen om de economische impact van de coronacrisis op te vangen en via UNIZO gaf ook NAV zijn input. Hieronder lijsten we onze prioriteiten op.

We begonnen vorige week met de sluiting van de scholen en horeca. Woensdag schaalde de overheid de maatregelen op met een ‘lockdown light’ en het verplicht maken van de social distancing maatregelen.


De gevolgen voor de bouwsector lieten niet op zich wachten. De aannemersfederaties zijn ervoor gewonnen om zoveel als mogelijk aan de slag te blijven. Toch duiken er problemen op: gezamenlijk vervoer is onmogelijk, de levering van beton en ander materiaal wordt moeilijk. Aannemers zoals Willemen en Groep Huyzentruyt  leggen zelf al hun werven stil. Ook was er soms miscommunicatie: sommige bouwmaterialenhandelaren sloten de deuren terwijl dat enkel voor particuliere klanten aan de orde was. Dit werd gelukkig ondertussen rechtgezet.


Economisch vangnet broodnodig


De overheid kondigde al meteen een aantal steunmaatregelen af of breidde bestaande stelsels uit. Daarover berichtten we je al eerder in onze nieuwsbrieven en op onze blog.

De bedrijvigheid bij architectenkantoren is echter afhankelijk van het vertrouwen van opdrachtgevers en de uitvoering door bouwbedrijven. Architecten kunnen volgens de overheid in theorie dan wel met gesloten deuren verder werken, in de praktijk ligt dit minder voor de hand. Enerzijds is de werfcontrole niet evident m.b.t. de social distancing maatregelen. Anderzijds zal het werkvolume bij veel architecten sowieso dalen wanneer de opvolging van de uitvoering stilvalt indien de aannemer het werk opschort. Daarnaast is het architectenlandschap zeer divers: grote en middelgrote ondernemingen, met architecten in loondienst maar ook met heel veel freelancers.


Hieruit volgen voor NAV de volgende prioriteiten op korte termijn:

  • Het uitbreiden van de hinderpremie naar architectenkantoren  en zelfstandigen die door overmacht het werk dienen stil te leggen. Momenteel is de hinderpremie enkel mogelijk voor ondernemingen die gesloten moeten worden omwille van de veiligheidsmaatregelen.
  • Er moet een duidelijk beoordelingskader komen dat bepaalt welke werkzaamheden op de werf, onder welke omstandigheden, mogelijk blijven binnen het kader van de social distancing maatregelen. Hierin moeten de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende bouwpartners (opdrachtgever, veiligheidscoördinator, architect, uitvoerder) goed worden omschreven.
  • Specifiek voor architecten blijft de onduidelijkheid bestaan of men huisbezoeken mag doen en/of men klanten op kantoor mag ontvangen. Ook hierin dient duidelijkheid te komen.
  • Om een economisch schokeffect te vermijden en het ondernemersklimaat gezond te houden moet er nu reeds werkt gemaakt worden van een economische relanceplan dat gericht is op het behoud van het consumentenvertrouwen en het stimuleren van een investeringsklimaat bij zowel de private als de publieke opdrachtgevers.
    Met de lancering van het waarborgfonds, in samenwerking met de banken, is hiervoor alvast een eerste aanzet gegeven. Elders op de website vertellen we u daar meer over.
     

Voor elk van deze prioriteiten pleegt NAV momenteel overleg met de betreffende overheden en stakeholders.