Nieuws

Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

20 mei 2020

Is jouw zelfstandige activiteit in de maanden mei en/of juni gedeeltelijk onderbreken en moet je zorgen voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar? Of voor een kind met een beperking tot 21 jaar (of zelfs ouder in sommige gevallen)? Dan kan jij nu ook corona-ouderschapsverlof aanvragen.

Het systeem is bedoeld voor:

  • zelfstandigen in hoofdberoep, helpers, meewerkende echtgenoten en student-zelfstandigen;
  • zelfstandigen in bijberoep en zij die als zelfstandige actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan datgene verschuldigd door zelfstandigen in hoofdberoep.

 

De uitkering zal 532,24 euro per maand bedragen en niet kunnen gecumuleerd worden met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel. In een ouderkoppel bestaande uit twee zelfstandigen, kunnen beide ouders in aanmerking komen voor de tijdelijke ouderschapsuitkering. Een alleenstaande zelfstandige zal een verhoogde uitkering van 875 euro per maand kunnen krijgen.

 

Om van de regeling gebruik te maken, moet je als zelfstandige een aanvraag indienen waarin je het volgende aangeeft:

  • de begin- en einddatum van de gedeeltelijke onderbreking;
  • de naam van de persoon voor wie wordt gezorgd en de band die de aanvrager ermee heeft;
  • een verklaring op eer dat je zelfstandige activiteit wordt beïnvloed door deze zorg.

 

Meer informatie kan je verkrijgen bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Bronnen