Nieuws

Crisis-overbruggingsrecht door de coronacrisis verlengd

20 mei 2020

Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Dit is een vervangingsinkomen, waar zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep recht op hebben. Na de maanden maart, april en mei, is het vervangingsinkomen nu ook van toepassing voor de maand juni.

Opgelet: Het overbruggingsrecht voor de maand juni wordt niet automatisch verlengd! Je moet hiervoor dus een nieuwe aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds.

 

Op de website van Liantis lees je hoe dat gaat.

Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten, heeft recht op het crisis-overbruggingsrecht. Op de website van Unizo vind je een uitgebreid overzicht van wie allemaal in aanmerking komt. 

 

Wat krijg ik? 

Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisis-overbruggingsrecht  in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt in die maand. 

 

Is je activiteit opgenomen in de lijst van activiteiten die geheel of gedeeltelijk verboden zijn tijdens de coronamaatregelen (tijdens de week of in het weekend), dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen zelfs weg. Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van onderbreking voorzien.  

 

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 (deze periode kan mogelijks nog worden verlengd).

 

Zolang de vergoeding niet hoger is dan de belastbare inkomsten die de voorbije 4 jaren zijn behaald uit de stopgezette activiteit is deze beschouwd als een afzonderlijk belastbaar inkomen. Deze worden belast aan 16.5% en niet aan de progressieve tarieven (behalve als deze belasting voordeliger zou zijn).

 

Hoe vraag ik dit aan?

Via je sociaal verzekeringsfonds.

Klant bij Liantis? Hier vind je meteen de juiste info