Nieuws

Relance-overbruggingsrecht i.k.v. corona

12 juni 2020

Zelfstandigen die hun activiteiten voor minstens een maand verplicht hebben moeten onderbreken en die deze activiteiten opnieuw mogen uitoefenen, kunnen voor de maanden juni, juli en augustus een overbruggingsrecht aanvragen ter ondersteuning van hun opstart. Ze mogen hun activiteiten dan wel hervatten, voor velen zullen de beperkende maatregelen om de COVID-19 crisis te bezweren immers nog een grote impact hebben op de omzet die ze kunnen genereren.

Voor wie?

  • Zelfstandigen in hoofdberoep, helpers en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut;
  • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige voor zover ze wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep

 

Waaraan moet ik voldoen?

Zelfstandigen die beroep willen doen op het overbruggingsrecht ‘relance’ zullen aan elk van de volgende vier voorwaarden moeten voldoen. Let wel: het gaat om cumulatieve voorwaarden (het volstaat niet dat je aan een of een paar van de voorwaarden voldoet):

  1. De activiteit van de zelfstandige was op 3 mei nog beperkt of verboden door het ministerieel besluit van 23 maart 2020 in de versie zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 17 april 2020;
  2. De activiteit van de zelfstandige mag opnieuw uitgeoefend worden tijdens de volledige kalendermaand, zonder beperkingen anders dan de regels inzake sociale distancing;
  3. Het tweede kwartaal is er minstens 10% omzetverlies of vermindering van bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 of 2019
  4. De zelfstandige mag voor de maand waarvoor de aanvraag geldt, geen klassiek overbruggingsrecht of geen tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht genieten.

 

Wat krijg ik?

Het overbruggingsrecht relance voorziet in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)).

 

Wil hier hiervan gebruik maken? Neem contact op met Liantis.

Bronnen