Innovatie

PLS Newton: De Porotherm binnenmuur lijmsteen voor hogere constructies

25 augustus 2020

Bouwprofessionals stellen de Porotherm binnenmuur lijmstenen sterk op prijs omwille van hun vele voordelen, maar zijn al langer vragende partij voor een lijmsteen waarmee ze ook hogere constructies kunnen bouwen. Die is er nu met de PLS Newton. Dankzij zijn grotere druksterkte kunnen ontwerpers en aannemers met de PLS Newton constructies tot zes bouwlagen realiseren. De ideale keramische oplossing dus voor appartementen en utiliteitsgebouwen.

Innovatieve ontwikkeling

De PLS Newton combineert alle voordelen van de PLS binnenmuurstenen met een opmerkelijke druksterkte. Die grotere druksterkte is het resultaat van een optimale kleisamenstelling. Bovendien werd het perforatiepatroon van de binnenmuursteen aangepast. Daardoor is het contactoppervlak beter, ongeacht of de lijmstenen halfsteens of op een afwijkende manier op elkaar worden gestapeld. Dat draagt eens te meer bij tot een betere muurdruksterkte. De muurdruksterktes hebben een hogere waarde dan wat volgt uit een theoretische berekening. Deze muurdruksterktes worden door laboratoriumproeven bevestigd.

 

Bovendien gaat die grotere druksterkte niet ten koste van de thermische eigenschappen, integendeel. De PLS Newton heeft dezelfde thermische performantie als de PLS 500 en kan uitpakken met een uitstekende verhouding tussen druksterkte en lambdawaarde.

Handig om te verwerken

De PLS Newton wordt op dezelfde manier verwerkt als de andere lijmstenen uit het Porotherm aanbod, hetzij met het Porotherm Lijm-Systeem, hetzij met  Porotherm Dryfix. Met een gewicht van 16 kilo per stuk is hij minder zwaar dan vergelijkbare producten met dezelfde muursterkte. Dat komt het rendement van plaatsing uiteraard ten goede. Ook het standaardformaat 500/138/249 is afgestemd op een maximaal rendement. Het is ook compatibel met de andere binnenmuurstenen uit de Porotherm serie. De PLS Newton is tevens gemakkelijk te verzagen of in te slijpen voor de plaatsing van technieken. Dankzij zijn vormstabiliteit zijn er tot slot geen dilatatievoegen vereist.

 

Goede ondersteuning

Om de stabiliteit van een verticaal belaste binnenmuur te toetsen, staat de NRd-berekeningstool ter beschikking (www.berekeningmetselwerk.be). Met deze tool kunnen bouwprofessionals op een transparante manier berekeningen maken op een persoonlijke webruimte, dwarsdoorsneden en zijaanzichten visualiseren en de dimensionering inschatten aan de hand van interactiediagrammen. De tool is trouwens niet alleen voor de PLS Newton inzetbaar, maar voor het volledige Porotherm assortiment. De PLS Newton is ook BENOR gekeurd wat een voordeel betekent ook  voor de rekenwaarden van de muurdruksterkte.

De kerncijfers:

Gedeclareerde gemiddelde blokdruksterkte fmean 25 N/mm²

Karakteristieke muurdruksterkte fk 8,5 N/mm2

 

Meer info: www.wienerberger.be/plsnewton