Orde

Verkiezingen Orde: dit zijn onze kandidaten

7 september 2020

Op 8 oktober aanstaande organiseren de Provinciale Raden van de Orde van Architecten opnieuw hun driejaarlijkse verkiezingen. Met NAV steunen we in elke provincie een aantal kandidaten.

Binnenkort ontvangt u een stembrief voor de verkiezingen bij de Orde van Architecten. Deze verkiezingen zijn belangrijk voor u als architect én voor het beroep en de werking van de Orde.
 

Alhoewel de Orde een fundamentele taak opneemt voor ons beroep is ze niet altijd even populair bij architecten, onder andere omwille van de logge structuur en de bijhorende inefficiëntie en te hoge lidgelden.

Vanuit NAV ijveren we voor een betere Orde van Architecten en maakten daarvoor een 10-puntenplan op.

 

Wij rekenen op uw stem! Wij kunnen uw belangen bij de Orde immers maar verdedigen als u ons daarvoor met uw stem ondersteunt.

 

Voor een maximaal rendement, stem op één of twee kandidaten

Als u stemt, dan uiteraard bij voorkeur voor een NAV-kandidaat. Maar opgelet: indien u voor meerdere kandidaten tegelijk stemt, wordt uw stem gedeeld door het aantal stemmen dat u hebt uitgebracht.

Wanneer u bijvoorbeeld voor drie (of meer) kandidaten op dezelfde lijst stemt, dan telt de Orde voor elk kandidaat maar 1/3 (of minder) stem.

Voor een maximaal rendement stemt u daarom het best op één of maximum twee kandidaten.

 

Graag uw stem voor één of twee van deze kandidaten!

Vlaams-Brabant

 Jeroen Janssens

Tom Berghmans

Anton Draye

Carine Capelle

 

Antwerpen

Birthe De Wachter

 

West-Vlaanderen

Annie Messely

Rik Dedene


Oost-Vlaanderen

Thibault Ryckebosch

Philip Adam

 

Limburg

Ronny Custermans.