Orde

Verkiezingen Orde: NAV-kandidaten Oost-Vlaanderen

7 september 2020

In Oost-Vlaanderen steunt NAV kandidaten Philip Adam en Thibault Ryckebosch. Hierna leest u hun visieteksten.

Philip Adam (Maldegem, links op foto)

  • zelfstandig architect-zaakvoerder
  • bestuurslid NAV Oost-Vlaanderen, bestuurslid Uitvoerend Comité, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering NAV nationaal

 

Ik wil mij in de Orde vooral inzetten voor de volgende dossiers.

 

1. Hervorming van de wet van 1939 : bescherming van de titel en het beroep van architect.

 

Deze wet is totaal niet meer aangepast aan de hedendaagse bouwpraktijk. Veel projecten gebeuren nu met professionele bouwheren die het hele bouwproces controleren.  De architect moet meer mogelijkheden krijgen, zodat we ook de lead kunnen nemen bij het ontwikkelen van projecten. Tevens moet onze aansprakelijkheid binnen redelijke proporties worden teruggebracht. Een voorstel voor een hervorming van de wet moet eerst in een referendum worden goedgekeurd door het korps.

 

2. Betere samenwerking tussen de Orde en de beroepsverenigingen.

 

De samenwerking verliep de laatste jaren nogal stroef, onder meer omdat de Orde verschillende keren geprobeerd heeft om bestuursleden van beroepsverenigingen uit haar werking te bannen. Nochtans ben ik ervan overtuigd dat mijn jarenlange ervaring in het bestuur van het NAV een meerwaarde is voor de werking van de Orde. Er moet dus dringend een samenwerkingsakkoord komen tussen de Orde en de beroepsverenigingen zodat we meer gezamenlijke standpunten kunnen innemen en beter kunnen wegen op het beleid van de overheid.

 

3. Hervorming van de Orde.

 

Door een nieuwe en afgeslankte structuur moet er een efficiëntere werking komen, mét een lagere bijdrage. Er moet ook een nieuwe deontologie worden opgesteld die minder betuttelend is voor de architect ; bovendien zadelt de huidige deontologie ons bij schadegevallen op met een veel te zware aansprakelijkheid. De Orde moet uiteraard waken over een kwaliteitsvolle uitoefening van het beroep van architect, maar de nadruk moet liggen op preventie in plaats van op repressie. Er moet ook meer transparantie komen in de werking van de Orde zodat het korps ten allen tijde volledig geïnformeerd is. Het kan nooit aanvaard worden dat de Orde standpunten inneemt die niet gedragen worden door de meerderheid van het korps.

 

Vragen? Bel mij : 0498/479999, of stuur een mailtje naar philip.adam@telenet.be.

Arch. Thibault Ryckebosch (Architectenburo R, Nazareth, rechts op de foto)

  • °1983
  • zelfstandig architect-zaakvoerder
  • bestuurslid NAV Oost-Vlaanderen, bestuurslid Algemene Vergadering NAV Nationaal

 

Velen van ons zijn vermoedelijk, net als mezelf, hun studies aangevat met een ideaalbeeld over de job van architect. Na het doorlopen van de stage, zijn we echter als architect in de huidige realiteit terecht gekomen. We mogen nog altijd tekenen en opvolgen, maar kregen er wel een enorme aansprakelijkheid en administratieve last bovenop, waarbij we vaak nog gedegradeerd worden tot een absurde concurrentie. Sommige architectuurwedstrijden en particulieren maken er een limbo van onder het motto 'how low can you go', er niet bij stil staand dat die strijd om het laagste ereloon de job dusdanig uit holt dat het quasi onmogelijk wordt om die nog naar behoren uit te voeren.

 

Door als Orde te ijveren voor een correcte verloning, kan ze dat laatste vermijden, en 'de eer, discretie en waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening van hun beroep' waarborgen, één van haar kerntaken. Een Orde die daarvoor gaat, daar wil ik mee mijn schouders onder zetten.  Zo dient ze de belangen van zowel de architect als de bouwheer.

 

De bouwheer heeft nog steeds keuzevrijheid, maar gaat zijn keuze op andere argumenten kunnen stoelen dan louter het prijskaartje.De architect kan op zijn beurt met iets meer financiële ademruimte zich nog meer toespitsen op de kwaliteit van én ontwerp én dienstverlening. Wat dan uiteindelijk weer de ruimtelijke ordening, onze leefwereld en de maatschappij in het algemeen ten goede zal komen.


Door vaste minima qua erelonen op te leggen, kan de Orde een afgelijnd kader creëren van wat een architectuuropdracht in de huidige tijd en samenleving minstens moet omvatten. En net door de regels te duiden, kan ze makkelijker handhaven en waar nodig bijsturen of ingrijpen, en zich zo toeleggen op een efficiënte en transparante werking.

 

Een correcte verloning biedt bovendien een potentieel tot verdere professionalisering van de architectenkantoren, betere vergoeding voor stagairs en medewerkers, meer kansen voor jonge architecten,…en uiteindelijk tot een hechter en sterker architectenkorps.