Opinie

"Hét moment voor de overheid om slim te investeren in eigen vastgoed"

Steven Lannoo, directeur NAV • 17 september 2020

De voorbije lente werd onze samenleving overvallen door een crisis die niemand had verwacht. In snelheid gepakt zagen beleidsmakers zich genoodzaakt drastische maatregelen te nemen. De overheid tastte diep in de buidel om het inkomensverlies ten gevolge van de lockdown op te vangen en te voorkomen dat ons economisch systeem de dieperik in ging. Nu het bloeden is gestelpt, dient zich de vraag aan hoe we de patiënt op termijn weer gezond krijgen.

Dat de gezondheidscrisis een economische crisis met zich mee zou brengen, stond in de sterren geschreven. Naast alle voordelen kent ons vrijemarktsysteem immers ook enkele nadelen. Eén daarvan is dat we onderhevig zijn aan de effecten van massapsychologie. Als onzekerheid toeslaat, houden consumenten de knip op de beurs en stellen bedrijven investeringen uit. Het gevolg is een neerwaartse spiraal. Op zo’n moment hebben we een overheid nodig die de conjunctuur herstelt. Hoe moet ze dat aanpakken?

 

De befaamde econoom John Maynard Keynes suggereerde ooit om geld in verlaten mijnschachten te begraven en door private bedrijven opnieuw boven te laten halen. Zijn boodschap was dat de overheid vooral íets moet doen, want niets doen kost uiteindelijk meer.

 

Dit is uiteraard geen oproep om geld te begraven, maar we hebben wel enkele andere suggesties. Er liggen in Vlaanderen, België en Europa voldoende werven waar dringend in geïnvesteerd moet worden.  Zo kunnen de diverse overheden eindelijk werk maken van investeringen in het eigen vastgoed. Door intelligent ontworpen en energie-efficiënte gebouwen neer te zetten of oude gebouwen doordacht te renoveren dalen de toekomstige onderhoudskosten. Door in te zetten op efficiëntie en digitalisering van administraties krijgen we een slankere overheid met een betere dienstverlening. Door te investeren in intelligente verdichting verlagen we de filekost. Als we al die investeringen slim aanpakken, doen ze op termijn onze staatschuld eerder dalen dan stijgen.

 

De architecten staan alvast klaar om hun steentje bij te dragen