Nieuws

Geplande appartementen in Zoersel stoten op kritiek Vlaams Belang: “Voer bouwstop in”

9 oktober 2020

Naar analogie met wat de gemeenten Malle en Lille recent deden, roept Vlaams Belang Zoersel op om ook in Zoersel een tijdelijke bouwpauze voor appartementen in te lassen nu er weer grote projecten op stapel staan. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Feestzaal De Lamme Goedzak wordt waarschijnlijk afgebroken voor appartementen. Foto: Google

Vlaams Belang wil een bouwpauze van ongeveer een jaar zodat Zoersel een plan kan opmaken waar grote appartementen in de toekomst nog wenselijk zijn. Vergunningen voor kleinere bouwprojecten kunnen wel nog gewoon worden afgeleverd. Vlaams Belang verwijst naar een aantal grote projecten die in de pijplijn zitten, zoals 34 appartementen op de site van de Fordgarage in de Karel Uytroevenlaan. 65 buurtbewoners hebben daar een gemeenschappelijk bezwaar tegen ingediend. Ook restaurant-feestzalen De Lamme Goedzak in Zoersel-Dorp wordt waarschijnlijk afgebroken voor appartementen.

 

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Marc De Cordt (Groen) werden twee plannen voor de ontwikkeling van De Lamme Goedzak al voorgelegd aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro). “Eén van die plannen, met vooraan appartementen en achteraan woningen met een trage weg richting woonzorgcentrum De Buurt, vond wel genade", klinkt het in Het Nieuwblad. "Een bouwpauze hebben wij bekeken, maar is niet interessant, omdat het juridisch niet afdwingbaar is en wij als Zoersels bestuur heel goed weten waar wij naartoe willen. Wij hebben de voorbije maanden al veel vergunningen geweigerd. In beroep volgde de bestendige deputatie onze weigering meestal. Zo zijn er in Zoersel momenteel veel aanvragen voor een tweede bouwlijn, dus twee rijen appartementen achtereen, wat wij niet willen.”