Opinie

"Architectuur en immobiliën onder één dak?"

Architect Philip Adam • 16 oktober 2020

Recent heeft de Orde een nieuwe aanbeveling goedgekeurd in verband met architecten die het beroep van vastgoedmakelaar wensen uit te oefenen. Weinig architecten staan hier bij stil maar het beroep van vastgoedmakelaar is een interessante aanvullende dienstverlening die de architect aan zijn cliënt kan aanbieden.

Voor velen zal dit misschien een verrassing zijn maar iemand die is ingeschreven op de tabel van de Orde van architecten mag het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen, zonder bijkomende diplomavereisten en zonder inschrijving bij het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars). De overheid heeft in een KB van 30 augustus 2013 (in uitvoering van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar) voorzien dat een reeks vrije beroepen werden vrijgesteld van inschrijving bij het BIV. De nieuwe aanbeveling van de Orde omvat nu (eindelijk) een aantal bepalingen die finaal in het Reglement van Beroepsplichten uit 1983 zullen worden opgenomen, ter vervanging van een aantal artikels in verband met vastgoedactiviteiten.

 

Weinig architecten staan hier bij stil maar het beroep van vastgoedmakelaar is een interessante aanvullende dienstverlening die de architect aan zijn cliënt kan aanbieden. Er zijn veel architecten die voor hun bouwheer ook optreden als epb-verslaggever en veiligheidscoördinator of zelfs als landmeter. Een architect kan evengoed ook bemiddelen bij de verkoop en zo een complete dienstverlening aanbieden aan de bouwheer. Aangezien in meer en meer projecten de bouwheer een promotor of een sleutel-op-de-deurbedrijf is, kan het aanbieden van de bemiddeling bij verkoop voor die bouwheer een bijkomend argument zijn om met een architect in zee te gaan. Want er is niemand die het gebouw en het terrein beter kent dan de architect die het ontwerp heeft gemaakt.

 

Dit artikel is ook een pleidooi om als architect eens out-of-the-box te denken en andere paden te bewandelen dan de traditionele architectentaken. Er zijn een aantal aanverwante beroepen waar men met zijn kennis als architect zeker aan de slag kan. Zelfs de vlag van vastgoedmakelaar dekt meerdere ladingen. Men kan optreden als bemiddelaar bij verkoop en verhuur, maar ook als syndicus of als rentmeester.

 

De Orde was vroeger eerder terughoudend wanneer een architect andere activiteiten ging beoefenen, maar die weerstand is (grotendeels) verdwenen. Men ziet gelukkig in dat een architect in dergelijke beroepen ook een meerwaarde kan betekenen.