Nieuws

Verkiezingen Orde: dit zijn de verkozenen in jouw provincie

19 oktober 2020

Op 8 oktober 2020 vonden de verkiezingen voor een gedeeltelijke vernieuwing van de provinciale raden van de Orde van Architecten plaats. Hierna vind je de namen van de nieuw verkozen leden, in volgorde van het aantal verkregen stemmen.Daarnaast zijn er nog de bestaande leden waarvan hun mandaat nog drie jaar loopt. De volledige samenstelling vind je op de website van de Orde.

Raad Antwerpen

Gewone leden

 • Birthe DE WACHTER
 • Nico LUYTEN
 • Jan VERBIST
 • Herman DE BACKER

 

Plaatsvervangende leden

 • Ignace VAN GOETHEM
 • Luc BUELENS
 • Peter VINCK

 

Raad Limburg

Gewone leden

 • Ronny CUSTERMANS
 • Evie FAVOREEL
 • Stefan WILLEN
 • Koen FROYEN

 

Plaatsvervangende leden

 • Patrick SMITS
 • Paul VANHEES
 • Dominique VERSLUYS

 

Raad Oost-Vlaanderen

Gewone leden

 • Thibault RYCKEBOSCH
 • Philip ADAM
 • Leo FRIANT
 • Alain DE SAEGHER

 

Plaatsvervangende leden

 • Dirk VERNIERS
 •  Dirk SCHEPENS
 • Pierre CIETERS

 

Raad Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad

Gewone leden 

 • Eva LO
 • Anton DRAYE
 • Jeroen JANSSENS
 • Carine CAPPELLE

 

Plaatsvervangende leden

 • Tom BERGHMANS
 • Lieven DE VADDER
 • Peter FLAMEND

 

Raad West-Vlaanderen

Gewone leden

 • Elise KERCKHOF
 • Rik DEDENE
 • Pieter VERFAILLIE
 • Annelies VANCRAEYVELDT

 

Plaatsvervangende leden

 • Annie MESSELY
 • Jan DE GRAEVE
 • Patrick DUMON