Architect in de praktijk

Gratis modeldocumenten: selectieleidraad en bestek voor het aanstellen van een ontwerper

2 november 2020

In samenwerking met mr. Joris Wouters van GSJ Advocaten heeft NAV een model-selectieleidraad en -bestek voor het aanstellen van een ontwerper opgesteld. Deze houden rekening met de tien aanbevelingen op deze website. De selectieleidraad biedt een zo volledig mogelijk framework van onderdelen die ingevuld kunnen worden naar gelang de opdracht. Zo voorziet het onder meer in een beschrijving van de planning, het budget, de betalingstermijnenā€¦ Het document bevat tevens een model voor een zo volledig mogelijke projectdefinitie. Het model gaat uit van een niet-openbare overheidsopdracht en is in overeenstemming met de recente wetgevingen overheidsopdrachten, zowel in Europees als in Belgisch verband.