Nieuws

URBCON lanceert aanbesteding voor Gentse pilot

10 december 2020

Het URBCON-project reduceert de CO2-uitstoot van betonconstructies door primaire grondstoffen te vervangen door bijproducten zoals metaalslakken en verbrandingsassen. De URBCON-partners ontwikkelen deze betonmixen en zullen ze testen en demonstreren in 3 pilots.

Foto: Stad Gent

De Stad Gent schreef een aanbesteding uit voor de bouw van haar pilootproject: een evacuatietrap in duurzaam beton voor de basisschool ‘De Zonnepoort’.

 

De bovengrondse constructiedelen worden uitgevoerd in prefab beton. Dit verkort de implementatietijd en beperkt de impact op de functionerende school, en maakt het mogelijk om het innovatieve beton te produceren in een meer gecontroleerde omgeving. Het bouwteam zal ook in de implementatiefase innovatief onderzoek doen, met ondersteuning van de URBCON-partners. Dit onderzoek omvat:

 • Opschaling van de betonsamenstelling aangeleverd door de URBCON-partners
 • Proefdraaien in de betoncentrale
 • Productie van onderzoeksmonster voor verder onderzoek door de URBCON-partners
 • Productie van proefstukken
 • Destructieve belastingsproef en een niet-destructieve belastingsproef in situ.

 

Bouwteams, bestaande uit minimaal een architectenbureau, een studiebureau stabiliteit en een aannemer, worden uitgenodigd om voor 9 februari 2021 hun kandidatuur in te dienen.

 

Kandidatuurstellingen worden beoordeeld op basis van de criteria beschreven in de selectieleidraad, waarna 1 tot 3 inschrijvers worden geselecteerd om een ​​betaalde voorstudie op te maken. Deze studie zal bestaan ​​uit:

 • Visiedocument over de toekomstige ontwikkeling van de aanbouw met daarbij aansluitend een overdekte speelplaats
 • Schetsontwerp voor de evacuatietrap
 • Eerste kostenraming en een beschrijving van de uit te voeren taken en werken
 • Plan van aanpak en eerste planning

 

Na weging van de ingediende voorstellen kan eventueel een onderhandelingsfase gestart worden alvorens het werk te gunnen aan het uitvoerend bouwteam.

 

De timing van de werkzaamheden is als volgt:

 • December 2020: publicatie van de opdracht
 • Februari 2021: Fase 1 - selectie van 3 bouwteams
 • Maart 2021: Fase 2 – gunning aan 3 bouwteams
 • Augustus 2021: Fase 3 - toekenning aan het uitvoerende bouwteam
 • September 2021: Fase 4 - start van uitvoeringsfasefase 1 bouwteam
 • December 2022: Fase 5 - start nazorg en waarborgtermij

Alle informatie over de aanbesteding kan worden verkregen via de e-Notification-applicatie, referentienummer STAD GENT-PPP0HZ-4887/0151 / FEG / 2020-F02. Verdere vragen kunnen worden gesteld aan overheidsopdrachten@stad.gent.