Het beroep van de architect

Arch. Lien Hillewaere, directeur Bouwmaatschappij Ronse: 'Meehelpen aan stedelijke versterking'

5 januari 2021

Ben je recent afgestudeerd als architect? Dan is de kans groot dat je nog volop aan het zoeken bent welke richting je wil uitgaan. Een diploma architectuur biedt dan ook een brede waaier aan mogelijkheden. Voor onze reeks 'Out of the box' gingen we op bezoek bij drie architecten met een boeiende job in het ruime werkveld van de bouwsector. Vandaag ontdek je het carrièrepad van Lien Hillewaere, afgestudeerd architect en directeur van de Bouwmaatschappij Ronse. “Er doen zich opportuniteiten voor en dan moet je durven springen.”

Dag Lien, wat houdt je job als directeur bij de Bouwmaatschappij in Ronse precies in?  
Lien Hillewaere:De Bouwmaatschappij staat in voor het vastgoedbeheer van de stad. Het doel is om verloederde panden of gronden aan te kopen, te renoveren of ontwikkelen om zo mee te helpen aan een stedelijke versterking en verfraaiing. Daarna staan wij ook in voor het verdere verhuur of de exploitatie van deze panden, privaat of commercieel. Dit alles gebeurt steeds in nauw overleg met de stad.” 

 

Waarom doe je deze job graag?  

“Het is een heel gevarieerde job. Ik ben nog steeds architect voor een aantal projecten. Ik coördineer ook steeds alle werkzaamheden. Bij sommige projecten wordt er een externe architect aangesteld en fungeer ik eerder als bouwheer. Bij de panden die verhuurd worden treed ik op als rentmeester. Ik moet ook heel sterk de woningmarkt opvolgen om panden met een interessante ligging te kunnen aankopen en daarna verder te ontwikkelen. Ik sta in heel nauw contact met de stad, soms wordt de Bouwmaatschappij ook betrokken in de ontwikkelingen die zich op stedelijk gebied voordoen. Evenzeer kom ik heel vaak in contact met de sociale actoren. Wij bieden ons patrimonium aan voor gunstigere prijzen dan de privémarkt, waardoor we de mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning toch een oplossing kunnen aanbieden.” 

 

Heb je deze job altijd gedaan?  

“Ik ben afgestudeerd in 2008 en heb daarna mijn twee jaar stage doorlopen in twee verschillende bureaus. Hierna heb ik een vennootschap opgericht met een andere architect. Helaas lagen onze ambities en verwachtingen volledig anders en hebben we de samenwerking beëindigd. Hierna ben ik aan de slag gegaan in de Bouwmaatschappij. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd om out of the box te denken, dit komt goed van pas.” 

Devoskoer in Ronse is een mooi voorbeeld van de typische beluiken die in de negentiende en twintigste eeuw in Ronse werden gebouwd... © Bressers Architecten, fase voorontwerp

Devoskoer 1-12, woning nr. 1 © Bressers Architecten

Wanneer wist jij welke richting je echt wou uitgaan?  

“Ik weet dit nog steeds niet. Volgens mij hoeft dit ook niet bepaald te zijn. Ik wist van heel jong al dat ik architect wou worden. Ik ben zelfstandige architect geweest. Mijn carrière heeft plots een wending gekregen en daar heb ik nog geen dag spijt van gehad. Er doen zich opportuniteiten voor en dan moet je durven springen. Ik hoop in ieder geval nog lang te kunnen werken voor de Bouwmaatschappij.” 

 

“Tijdens de stage leer je het vak pas echt” 

 

Afgestudeerde architecten staan voor de keuze: direct aan de slag in het brede werkveld van de bouwsector of eerst een stage als doorlopen architect? De meningen over die tweejarige stage zijn verdeeld. Wat is jouw ervaring?  

“De opleiding was heel hard gefocust op ontwerpen. Ik heb musea, bodega’s en volledige stadsdelen ontworpen in mijn studietijd. De bouwbaarheid en het budget waren hier steeds bijzaak. Dit is uiteraard fantastisch om te mogen doen. De stage brengt je dan wel met de voetjes op de grond. Tijdens de stage heb ik het vak geleerd, niet op de schoolbanken. Hier word je geconfronteerd met stedenbouwkundige voorschriften, budgetten, … Voor mij is deze stage dus absoluut noodzakelijk.” 

 

Hoe heeft de stage jouw beroepskeuze vormgegeven? 

“De stage gaf mij de kans om af te toetsen wat mij het beste bevalt. Ik heb op twee verschillende kantoren mijn stage doorlopen. Hierdoor kon ik gerichtere keuzes maken voor mijn eigen parcours. Maar dit heeft wel geen invloed gehad op mijn beroepskeuze van nu. Deze kans kwam toevallig op mijn pad.” 

 

Welke professionele tip kan je tot slot aan afgestudeerde architecten meegeven bij het maken van een beroepskeuze?  
“Toets verschillende zaken af en kijk wat je het meeste ligt. Als je dan een richting uitgaat hoeft dit ook niet finaal te zijn. Er kunnen zich steeds opportuniteiten voordoen.” 

 

Op dit ogenblik heeft de Bouwmaatschappij een 50-tal woningen die worden ter beschikking gesteld op de private huurmarkt. Op korte termijn worden hier ongeveer 30 panden aan toegevoegd die in het verleden door de stad werden verworven en wachten op verdere ontwikkeling. 

 

Ontdek ook hun verhaal ...

Welke weg je ook inslaat … Je staat er niet alleen voor! 

Netwerk Architecten Vlaanderen staat klaar om je te ondersteunen bij elk onderdeel van de job: technisch, juridisch, administratief, PR, ... Als startend stagiair word je trouwens gratis lid: ontdek hier alle voordelen! Tot binnenkort? 

Nuttige links
Afgestudeerd als architect - alle info

Je diploma opent een brede waaier aan mogelijkheden. Op afgestudeerdalsarchitect.be vind je een overzicht van je rechten, plichten en mogelijkheden als afgestudeerd architect.

Gratis NAV-lid als startend architect

Welke weg je ook inslaat … Je staat er niet alleen voor! Netwerk Architecten Vlaanderen staat klaar om je te ondersteunen bij elk onderdeel van de job: technisch, juridisch, administratief, PR... Als startend stagiair word je trouwens gratis lid: ontdek hier alle voordelen!